prog-story magazin  4-12/2018

      ... tentokrát věnovaný především počítačům Minsk, jejichž vývoj začal před 60 lety ... (ČeV - 24. prosince 2018)

      

pf 2019 ... "Minsk-story"

Minsk-22 v IBZKG někdy r. 1965/66
vzpomíná Josef Brlica (s) ....

Vývoj, výroba a dovoz počítačů
Minsk 1,2/22,32

Vlastimil Čevela připravil v 1. verzi
Souhrnný pohled na "Minský fenomen"
a I. etapu "doby počítačových sálů"
dále ....

Sympozium o samočinném počítači Minsk 2/22 - Praha 1966

foto - AVOS Tesla Praha, říjen 1964
první instalace Minsku 2 v ČSSR
on-line sborník ....

FOTO z expozice TM v Brně

detaily periferií a ovládacího pultu
dále ....

externí rozcestník na ruské
a další podklady

vč. obsáhlé on-line publikce z Minsku
dále ....

Maďarské stránky o Minsku 22

Muzeum Historie IT v Szegedu:
Minszk-22 (foto a video) ...,
John von Neumann ....
Wiki - Google cs a originál hu:
cs - Minsk-22 (> armáda),
hu - originál Minszk-22 ....

1448 ... / O strojovém kódu ...

na konferneci TM v Brně 2018 vyprávěl Vladimír Vérosta:
dále ....

            

1948 ... - 70 let kybernetiky

na konferenci TM v Brně 2018 připomněl Branislav Lacko
a doplnil ČeV:
dále ....