Zadávací kód hlavní stránky Mini-web v Mw-jazyku

|   Hlavní   >  index-kod   |   Web a Mini-web   |   Lexikon   |   Mw-jazyk   |   O nás   |  

>A-tx-exp
-,Programovací stavebnice Mini-web (Mw),350
===========================================
/_ _/
/s_ | (_)
((_(_Hlavní_)_)) (_) | (_)
|: web-a-mw.htm .|: Web a Mini-web :| (_) | (_)
|: lexikon.htm .|: Lexikon :| (_) | (_)
|: prirucka-mw.htm .|: Mw-jazyk :| (_) | (_)
|: o-nas.htm .|: O nás :| (_) | (_) //
_/

/s_(_(m_ V souvislosti s uvolněním ověřovací beta-verze k ověřování,
je nutno dokumentační stránky považovat za průběžně aktualizované pracovní kopie.
// Obecně také platí: "Co nenajdeš tady, najdeš v Lexikonu" :o)
- děkuji za trpělivost - Vlastimil Čevela
_m)_)_/ 

>blok
Mini-web se představuje
=======================
>os-w
https://mim-x.mzf.cz/mim-foto/2112-22.jpg
mini-web-se-predstavuje.htm
>--

>blok
MIM jako výsledek práce s Mini-web
==================================
>os-w
https://mim-x.mzf.cz/mim-foto/mim-22-05.jpg
https://mim-x.mzf.cz/
>--

>blok
TMB akce 2022 - stavebnice Mini-web
===================================
>os-w
http://prog-story.technicalmuseum.cz/images/Mini-web/2202-mini-web.jpg
http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/m-virtualni-sbirka-tm-v-brne/odborne-konference-tm-v-brne/409-tmb-akce-2022-workshop-s-predstavenim-programovaci-stavebnice-mini-web
>--

>D
===
>Z-tx
zadávací kód Mw pro tuto stránku |: index-kod.htm .|: je zde :|,
===

 

Stavebnice Mini-web v-2206-26, aktualizace 26.06.2022-14:06