Lexikon

|   Mini-web   |   Lexikon   >   Instalace   |   O nás   |  

Aktuální verze stavebnice Mini-web: 

ke stažení na portálu "prog-story" TM v Brně

Web a Mini-web
    Co je a jak funguje web (o)   |  Co je a co nabízí stavebnice Mini-web 
    Hlavní vlastnosti Mini-web   |  K čemu lze stavebnici využívat  
    Počítač jako trpělivý partner  |  Příklady stránek a zadávacích kódů (o)
Programování zdrojových kódů
    Počítačový program  |  Ladění programů  |  Program ve zdrojovém kódu     
            Vyhrazené a programátorské prvky jazyka  
     MW-jazyk | HTML jazyk webu | Jazyk příkazů Windows | Jazyk Python
Prostředí stavebnice Mini-web
    Popis prostředí   |   Pracovní postup   |   Aktuální protokol 
    Co nabízí lokální navigační lišta  |  Individuální navigace v Zápisníku
    Nová stránka a další manipulace   |  Jak realizovat práci s projekty 
        Jaké jsou další možnosti práce s HTML, CSS a JavaScript *)
Návrh stránky pomocí Mw-jazyka
    vzor - Obrázkový sloupec      |  Další příklady a vzory 
Úvod do programování Python *)

 *) kapitoly se dokončují ... 11:29 25.07.2022 ČeV
 (o) téma obsahuje dopňující odkazy

 


V době letních prázdnin 2022 probíhá celková rekonstrukce dokumentace ke stavebnici a připravuje se vydání Učebnice pro I. etapu pilotního projektu k jejímu případnému využití ve školství. Tento blok pod čarou představuje pracovní stav dokumentace k datu aktualizace. Dokumentace se může měnit i několikrát denně a některé odkazy nemusí fungovat. Děkuji za trpělivost - Vlastimil Čevela

Učebnice   |   Programování   |   Vývojové prostředí Mw   |   složka "Mini-web"   |   Prvky Mw-jazyka   |  
Šablony základní "sz"   |   Prog-vybavení "pg"   |   Instalace   |  

Prvky jazyka HTML a CSS   |   Prvka jazyka příkazů Windows   |   Prvky jazyka Python   |   uxx Archiv   |  

Prvky jazyka HTML a CSS   |   Prvky jazyka příkazů Windows   |   Prvky jazyka Python   |  

Otázky a odpovědi:

Jaká je koncepce stavebnice Mini-web,   
Proč rozlišujeme základní, rozšířený a úplný model Mini-web,   
Jaké jsou potřebné dovednosti ve Windows,   
Co nabízí základní model Mini-web,   
   Integrované spouštění Python-IDLE,  - 2206-26
Doporučený postup při tvorbě webových stránek   

 

 

Mini-web Lexikon, Vlastimil Čevela, aktualizace 06.08.2022-09:20