TVORBA SOFTWARU a Programování Ostrava
hlavní-r  * Uznání za podporu vytvoření e-prezentace sborníků
Hlavní zásluhu na dlouholetém konání seminářů Programování a konferencí TVORBA SOFTWARU mají především pořádající organizace z Ostravy, organizační výbor a samozřejmě všichni aktivní i ostatní účastníci těchto setkání. K vytvoření e-prezentace všech 30 sborníků (souhrnně přes 12 tisíc pořizovaných, upravovaných a generovaných XML, GIF, PDF a HTM souborů s asi 70 tisíci automaticky tvořenými interními odkazy), postupně předkládané odborné veřejnosti od listopadu 2003 do května 2004 pak významnou měrou dále přispěli:

Dům techniky Ostrava a Tanger Ostrava
(vydavatelé sborníků (C), bezplatně poskytli souhlas k prezentaci jejich e-podoby)

Jaromír Kupka - DT Ostrava a Tanger Ostrava
(dlouholetý organizační garant seminářů a konferencí TVORBA SOFTWARU a Programování)

Vlastimil Čevela - PS Cobol a důchodce Modřice
(iniciátor e-prezentace, organizátor pořízení textů sborníků, bezplatně poskytl projekt i programy XWEB (C) celého IS a vytvořil databázi (C) obsahů s rejstříky)

Hana Čevelová - manželka Modřice
(se vzácnou trpělivostí už více než 43 let toleruje takovéto a podobné nestandardní nápady svého muže a poskytuje mu dokonalé rodinné zázemí)

Šárka Dufková - studentka SPŠ slévárenské Brno
(naskenování a úprava asi 6 tisíc stran textů starých sborníků)

Miroslav Hájek - Modřice
(průběžné zálohování pořizovaných dat a postupné vytváření CD s texty sborníků)

Několik dalších lidí z Ostravy, Brna a Modřic
(průběžná drobnější spolupráce při pořizování a kontrolování databáze 24 + 6 ročníků obsahů a textů, obsahujících asi 800 referátů, 600 jmen, 200 firem a 100 témat)

Jednorázové pořizování e-prezentace sborníků je organizováno a financováno jako neoficiální soukromá iniciativa - informace pro zájemce o účast e-mail: cevelavl@vol.cz nebo tel: 547 216 183. Sponzorování dobrovolným finančním příspěvkem se zatím zúčastnili:
Emil Kopčil - Ostrava
Branislav Lacko - Brno
Vlastimil Čevela - Modřice

Tanger Ostrava
(vydání CD ke 30. ročníku konání TSW a Programování v květnu 2004)

Jaroslav Ráček - FI Masarykovy univerzity v Brně
(organizační zajištění webové prezentace s převzetím její správy a konverze DOC souborů na PDF)

Šárka Ocelková - ÚVT Masarykovy univerzity v Brně
(spolupráce na vytvoření a údržbě webové prezentace)

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
(bezplatné poskytnutí serveru a umístění webové prezentace)

hlavní 
29/04/2004-06:33 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š