model systému ABSOLVENT (životní nároky na něj)

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - srpen 2017
   - pokus o jeden z možných pohledů na zjednodušený model běžného systému v praxi (Vlastimil Čevela),
     komentáře jsou velice vítány