Prohlídkové okruhy ABC <<<                         

@@@  |  tematické skupiny A ABC <<<

   Počítačová muzea a expozice se zpravidla zabývají hlavně dějinami počítačů a výpočetní techniky (VT), tj. materiální stránkou oboru. To platí i o jejich webových prezentacích, kterých ve světě existuje celá řada1^. Je to pro širokou veřejnost srozumitelně zajímavé a svým způsoběm jednodušší. Reálné technické zařízení se návštěvníkům určitě snadněji popisuje a představuje, než myšlenkové přístupy k problematice, algoritmy a projekty, které jsou vždy více či méně abstraktní.  

   Vize této virtuální expozice Technického muzea v Brně je odlišná  v tom, že si klade za cíl zaznamenat, uchovat a zpřístupnit "historii programování a nasazení výpočetní techniky". Tedy v podstatě dějiny duševních inženýrských činností v oblasti programování a projektování, které s fyzickými počítači a VT souvisí. Jejich popis a srozumitelná prezentace je výrazně náročnější, ale příklady úspěšného uplatnění tvořivého myšlení mají určitě pro návštěvníky též svoji atraktivnost.

   Podstatné přitom je, že s ohledem na nutnost historické kontinuity, ale i v souladu se systémovým přístupem2^ pod pojem "programování" v přiměřené míře zahrnujeme též upozornění na problémy, které je nutno řešit v projektech nasazení počítačů do konkretní praxe. Ukazuje se totiž, že nedostatečné vnímání jejich existence a důsledků3^ z toho vyplývajících není jenom záležitostí dávné historie, ale bohužel i té nejaktuálnější současnosti.

1^  E / muzea, expozice a webové stránky
2^  A / informace a systémový přístup / systém jako předmět studia
3^  A / počítač & spol. jako systém / uživatel - organizační podsystém / Uživatelské zkušenosti

ČeV - duben 2016

osobní vzpomínky na konkretní zážitky, situace nebo na cokoliv, co souvisí s programováním a VT ...
ČeV - září 2015

různé, někdy i humorné povídání ...

ČeV, duben 2017