@@@ novinky  |

Modelové příklady systémů - vnitřní členění

  • účel, příp. cíle projektu (s uvedením okruhu uživatelů)
  • charakteristika významných prvků a vazeb
  • podmínky, rizika a konkretní realizace

   Předkládané popisované modely vycházejí z víceletých zkušeností redaktora s konkretní přípravou a realizací různých systémů - v žádném případě si nečiní nárok na úplnost, ani na jedině správné vystižení problematiky, ale jsou cílevědomým pokusem o popis vybraných problémů v duchu systémového přístupu. Proto jsou velice vítány jakékoliv komentáře - - -

<<<  modelové příklady
Vlastimil Čevela - Modřice, březen 2016