definice prog-story

  • zadání k vytvoření podmínek a vlastní realizaci informačního, řídícího nebo jiného systému 
    pro potřeby konkretního uživatele, dokumentující vše podstatné, co ovlivňuje dosažení stanoveného cíle  
     

rozcestník

ČeV - květen 2016

< projekt - informační podsystém >