ABC lexikon 

 • stručný výkladový slovník k tematickým skupinám, pojmům a zkratkám
  • IT - informační technologie, ICT - informační a komunikační technologie
  • TM - Technické muzeum, TMB - Technické muzeum v Brně
  • VT - výpočetní technika, VS - výpočetní středisko
 • je vytvářen a upravován postupně, současně s vývojem expozice
 • hesla jsou sestavena z hlediska účelu expozice prog-story - v jiných souvislostech mohou mít jiný význam
 • odkazy na souvislosti v rámci ABC lexikonu - text odkazu ABC
  odkazy na další informace v rámci prog-story - text odkazu
  odkazy na stránku (externí nebo interní) v novém okně - text odkazu ^
  odkazy na automaticky tvořený seznam - (s) název seznamu
  odkazy na úvodní článek seznamu - název seznamu (s)
 • lexikon je možné prohlížet vcelku nebo jako samostatně zobrazené články,
  při prohlížení vcelku lze výhodně využít "hledání" webovým prohlížečem

ABC lexikon

jsou po dohodě autorů s redaktorem samostatně vytvořené nebo poskytnuté články a dokumenty ke zveřejnění v rámci prog-story - pracovní souvislosti ^

informace, vhodným způsobem zaznamenané k dalšímu zpracování - - - pracovní definice

možnosti - - - pracovní popis

 • článek - může být smaostatně vizitka
 • dokument PDF - musí být samostatně vizitka
 • externí on-line článek - odkaz na související instituci  (přes vizitku prog-story ?)

- exponát má v úvodu názvu RRRR

- exponát je detailem pro sekce A, B, C

 

prvky expozice prog-story ABC

 • interní
  • autorské materiály, určené pro virtuální expozici
  • materiály z konferencí "Historie VT a programování", pořádaných TM v Brně
  • digitální forma historických textů, dokumentů a předmětů ve sbírkovém fondu TM v Brně
 • externí
  • vizitky exponátů ( .e. ) s odkazy na redakčně vyhledané texty a jiné materiály, on-line dostupné na webu
  • riziko: při změnách na straně poskytovatele příslušných stránek nemusí být odkazy nadále funkční (!)
  • Virtuální exponáty .e.
 • souvislosti

technické zařízení na zpracování dat řízené programem - - - pracovní definice

věcný obsah

 • témata
 • lidé
 • instituce
 • exponáty virtuální
 • exponáty fyzické
 • tematické skupiny
 • prohlídkové okruhy - sekce

forma

 • článek
 • rubrika článků (blog kategorie)
 • seznam článků ke štítku (s)

automatická navigace

 • trvalá hlavní nabídka - 1. řádek nahoře
 • rozbalovací tematická nabídka - svislá vpravo
 • cesta k aktuální stránce - 2. řádek nahoře
 • titulek článku
 • štítek článku

manuální odkazy

 • rozcestník jako seznam odkazů - externí (vždy v novém okně), ale též interní (^)
 • <<< samostatné řádky odkazů s textem, příp. ^
 • [>] vložené odkazy

souhrn jednoznačných pokynů pro počítač k zajištění zpracování da - - - pracovní definice

zadání k vytvoření podmínek a vlastní realizaci informačního, řídícího nebo jiného systému pro potřeby konkretního uživatele, obsahující vše podstatné, co ovlivňuje dosažení stanoveného cíle - - - pracovní definice

 • / z hlediska obsahu
 • / z hlediska formy
  • články
  • blogy kategorií
  • seznamy dle štítků
  • fotogalerie samostatné (jpg)
  • texty a dokumenty samostatné (pdf, jpg, ...)
 • / z hlediska zpracovatele
  • autorské materiály
  • redakční materiály
  • automaticky tvořené seznamy (s)

   

další souvislosti (postupně dopracovávané)

 • model (?)
 • redakční příručka

vývoj obsahu prog-story ABC

obsahová struktura portálu prog-story:
   prohlídkový okruh "x"
      tematická skupina "y"
         téma "z"
         téma ...
      tematická skupina ...
   prohlídkový okruh ...

poznámky:
   - odsazení znamená podrobnější úroveň
   - "..." znamená opakování dle potřeby

definování tematických skupin a slovníku témat:

poznámka:
   - v dalších článcích ABC je možno listovat pomocí tlačítek "Další" a "Předchozí" vždy dole

Prohlídkové okruhy ABC, tem. skupiny - slovník témat ABC

. R - REDAKCE VÝVOJE PROG-STORY ...

 • rozdělení nabídky do tematických skupin je pracovní záležitostí redaktora, která se mění dle aktuální potřeby

ČeV - březen 2017

tem. skupiny - slovník témat ABC
pracovní definice pojmu:
   - informační panel v rámci prohlídkového okruhu ...
   - informační panely souvisejících témat jsou sdruženy do tematických skupin ...

subjekt, který využívá systém dle projektu - fyzická osoba, organizace, zájmová skupina lidí a pod, uživatelem systému může být i navazující technické zařízení - - - pracovní definice

prvky expozice prog-story ABC

vizitky redakčně vybraných fyzických dokumentů a publikací
povinnou součástí vizitky je odkaz na místo uložení (formou odkazu nebo štítku)