@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

   ABC lexikon je vstupem do automaticky udržovaného systému štítků, který s pomocí souhrnů na různých úrovních umožňuje přímý přístup nejen k tématům, lidem a institucím, ale i k jednotlivým exponátům virtuální expozice prog-story. Témata, lidé, instituce a další souhrny jsou řazeny abecedně, exponáty podle roků, ke kterým se vztahují.

ČeV - září 2017

... první ze tří základních obsahových kategorií (témata - lidé - instituce), která se dále člení na ( ^^^ štítek ):

  • A - systémy a programování .. tj. záležitosti převážně mentální (systémový přístup, informatika, SW)
  • B - počítače a další technika .. tj. konkretní fyzická realizace (HW)
  • C - využití počítačů a IT .. tj. jak, k čemu a kde se to uplatňuje

 

   

... druhá ze tří základních obsahových kategoriíí (témata - lidé - instituce) ...

obsah rubriky

   - osobnosti, které se významně zapsaly do historie programování a nasazení počítačů v Československu
   - autoři všech virtuálních exponátů, zařazených v expozici a některých vybraných fyzických exponátů
   - lidé, kteří se aktivně zapojili do spolupráce kolem procesu vývoje virtuální expozice prog-story

poznámka:

   - rejstřík je zaměřený na lidi v Československu a nástupnických státech ČR a SR
   - zahraničními osobnostmi se zabývá jen výjimečně - ty lze vyhledávat např. na  >>> Wiki 


 

... třetí ze tří základních obsahových kategoriíí (témata - lidé - instituce) ...

 

  

obsahuje:

  • H - historický vývoj u  nás
  • M - muzejní virtuální sbírky
  • P - programátorské příklady (zatím redakčně pozastaveno)
  • R - redakce vývoje prog-story (pracovní záležitost redaktora a spolupracovníků - mění se dle potřeby)
  • exponáty virtuální on-line
  • exponáty fyzické
  • *) fyzické publikace / dokumenty

ČeV - červenec 2018