obsahuje:

  • H - historický vývoj u  nás
  • M - muzejní virtuální sbírky
  • P - programátorské příklady (zatím redakčně pozastaveno)
  • R - redakce vývoje prog-story (pracovní záležitost redaktora a spolupracovníků - mění se dle potřeby)
  • záznamy = exponáty virtuální on-line
  • exponáty fyzické
  • *) fyzické publikace / dokumenty

ČeV - červenec 2018