celkem     1979-88  .. 2400 instalací

<<<  jednotlivé typy dále