RUBRIKA JE ROZPRACOVANÁ - červen 2018, ČeV

RUBRIKA JE ROZPRACOVANÁ - červen 2018, ČeV

nutno doplnit odkaz na EC 1021 až EC-1027

1960 ... prototypy (reléové), E1a - výroba NISA Proseč, E1b - výroba Zbrojovka Brno (řízení obráběcích strojů)

1965 ... vývoj (tranzistorový), 1966-1968 sériová výroba (11 ks), v provozu do poloviny 70-tých let

... PPS SIMD je modulárne organizovaný paralelný asociatívny počítačový systém architektúry SIMD (Single Instruction Multiple Data), v ktorom sa jeden inštrukčný tok vykonáva nad mnohonásobným dátovým tokom ...

na Slovensku vyráběný v letech 1987 až 1989, celkem v počtu 20 ks - viz [...] ^^^ štítek

ČeV - červenec 2018