RUBRIKA JE ROZPRACOVANÁ - červen 2018, ČeV

nutno doplnit odkaz na EC 1021 až EC-1027