@@@ novinky & komentáře  |  >>>  dále

   Jako redaktor prog-story jsem si samozřejmě velice dobře vědom obtížnosti úkolu, zpětně kvalifikovaně shrnout vše podstatné, co se kolem výpočetní techniky a informačních technologií od poloviny 20. století u nás odehrávalo. Měl jsem ale to štěstí, že jsem se v oblasti programování a nasazení počítačů mohl profesionálně angažovat od podzimu 1969 dalších 45 let a následně si v ní amatérsky hraju doposud. A tak bych se v rámci tohoto blogu rád pokusil vyprávěním zážitků pamětníka postupně popsat a pomocí odkazů na útržky dochovaných dokumentů doložit to, u čeho jsem skutečně byl. Protože ale věci zpravidla mají souvislosti, tak si dovolím občas odbočit do oblastí, které tak či onak přispěly k formování prezentovaných životních i profesních postojů.

ČeV - Modřice, červen 2017

   Když jsem si vymyslel námět na zpracování historie programování, tak by nebylo fér, kdybych se nepokusil jít příkladem. Toto je tedy úvodní kapitola mých osobních historických vzpomínek ...

@@@ novinky & komentáře | Případová studie

Motto:
   "Hoši, ničemu a nikomu nevěřte, ale běžte se podívat ..."
                                                                                       Otakar Maštovský (1900-1985)

<<< citace redakční poznámky k ůvodu ve sborníku 1. ročníku - jedna z charakteristik tehdejší doby ...