@@@ novinky & komentáře  |  >>>  dále

   Jako redaktor prog-story jsem si samozřejmě velice dobře vědom obtížnosti úkolu, zpětně kvalifikovaně shrnout vše podstatné, co se kolem výpočetní techniky a informačních technologií od poloviny 20. století u nás odehrávalo. Měl jsem ale to štěstí, že jsem se v oblasti programování a nasazení počítačů mohl profesionálně angažovat od podzimu 1969 dalších 45 let a následně si v ní amatérsky hraju doposud. A tak bych se v rámci tohoto blogu rád pokusil vyprávěním zážitků pamětníka postupně popsat a pomocí odkazů na útržky dochovaných dokumentů doložit to, u čeho jsem skutečně byl. Protože ale věci zpravidla mají souvislosti, tak si dovolím občas odbočit do oblastí, které tak či onak přispěly k formování prezentovaných životních i profesních postojů.

ČeV - Modřice, červen 2017

... shrnutí k určitému tématu, kolem kterého jsem se významně osobně angažoval ...

ČeV, listopad 2017

 

  

[ ... ] ^^^ štítek
... souhrn zážitků kolem materiálové evidence - ROZPRACOVÁNO ...

 

  

[ ... ] ^^^ štítek

   ... souhrn zážitků iniciátora a redaktora prog-story v historickém období, kterému je tato expozice věnována ...

 

  

Podkategorie