@@@ novinky & komentáře  |  >>>  dále

   Jako redaktor prog-story jsem si samozřejmě velice dobře vědom obtížnosti úkolu, zpětně kvalifikovaně shrnout vše podstatné, co se kolem výpočetní techniky a informačních technologií od poloviny 20. století u nás odehrávalo. Měl jsem ale to štěstí, že jsem se v oblasti programování a nasazení počítačů mohl profesionálně angažovat od podzimu 1969 dalších 45 let a následně si v ní amatérsky hraju doposud. A tak bych se v rámci tohoto blogu rád pokusil vyprávěním zážitků pamětníka postupně popsat a pomocí odkazů na útržky dochovaných dokumentů doložit to, u čeho jsem skutečně byl. Protože ale věci zpravidla mají souvislosti, tak si dovolím občas odbočit do oblastí, které tak či onak přispěly k formování prezentovaných životních i profesních postojů.

ČeV - Modřice, červen 2017

... v zájmu přehlednosti je vyprávění rozděleno do desítky "příběhů" podle tematických oblastí, ve kterých jsem se osobně angažoval - cílem je odlišit tyto texty od jiných, protože jsou samozřejmě významně poznamenány osobní zkušeností nebo názorem, který se nemusí vždy shodovat se zážitky a úhly pohledu jiných pamětníků ...

... ke každému z příběhů je přiřazen stejnojmenný štítek @ pro přechod na seznam článků, které jej v detailu popisují - přes další štítky je pak napojen na standardní tématické oblasti a souvislosti portálu prog-story ...

ČeV, leden 2019

... štítek @ zavede návštěvníka na profesní životopis iniciátora a redaktora prog-story, na vzpomínky k době před nástupem do analyticko-programátorské branže a především na jeho autorské texty, které nesouvisejí s tématy programování, ale ilustrují názory a životní postoje, ze kterých jeho snažení čerpá ...

ČeV, červenec 2017

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek