Prohlídkové okruhy ABC <<<                         

@@@  |  tematické skupiny C ABC <<<

Pohled na počítače z hlediska jejich využití v minulosti a zajímavé aplikace v současnosti,

ROZPRACOVÁNO - naplňováno postupně, spolu s detailnějším zpracováním informací - ČeV