@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  témata  | 

Zpřístupněný dokumentační fond: 

 • souvislosti prog-story
 • rubriky sekce C    
 • komentáře
  • Charakteristickou vlastností československého národního hospodářství do roku 1989 bylo důsledné centrální řízení. Proto se v této sekci předpokládá prezentace tehdejší struktury centrálně řízených rezortů, na kterou bude navazovat přehled instalací či dodávek počítačů. V současné době (únor 2021) jsou kapitoly "centrálně řízené rezorty" a "firemní počítače" rozpracované
      
  • Obsáhlé informace nabízejí digitalizované kolekce dobových dokumenů VUT Brno LPS a Zpravodaj Ingstav Brno. Příklady konkretních aplikací VT pak obsahují souhrnně zpracované pohledy na aplikace v různých velkých podnicích a organizacích.
      
  • Mimořádně zatím rozsáhlý je rozpracovaný výběr dobových článků o aplikacích počítačů Tesla 200/300 z digitalizované kolekce Dataservis - zpravodaj ÚVT Tesla (duplicitně obsahuje články z kolekce Ingstav). Rovněž rubriky "historické ,,," i "další a současné aplikace" dle nabídky>>> jsou zatím v neuspořádaném pracovní stavu.

 

ČeV - únor 2021