... vedoucí oddělení "Systémová projekce" v TOS Kuřim, který vedl přípravu Automatizovaného informačního systému" (AIS) podniku ...

ČeV, září 2017

1989 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava
1995 - Tvorba software Ostrava

2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava

vedoucí skladové účtárny na PŘ n.p. Ingstav Brno - hlavní partnerka VS pro materiálovou evidenci

2010 - Tvorba softwaru Ostrava
2011 - SW Development Ostrava

^^^ dále viz tlačítko se jménem

1991 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava