2011 - SW Development Ostrava

2012 - SW Development Ostrava

člen příprav. výboru Prog-TSW 1975 - organizační garant

1985 - Čtyři úrovně abstrakce při koncipování modelů a procesů - Programování Ostrava
1984 - Minimální slovník programování - Programování Ostrava ČL
1983 - Programovací jazyky - Programování Ostrava ČL
1982 - PARAM II - soustava parametrických programů pro některé úlohy hromadného zpracování dat - Programování Ostrava ČL

1982 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
1985 - Programování Ostrava

1982 - Systém řízení úloh JSC - Programování Ostrava ČL
1979 - Rozhodovací tabulky jako prostředek usnadnění verifikace programů - Programování Havířov
1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1979 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL
1988 - Programování Ostrava

1982 - Výběrový program SELECT - Programování Ostrava ČL

1982 - Programování Ostrava ČL