experimentální rubrika, která si klade za cíl ověřit:

  • návštěvnickou zpětnou vazbu k vývoji portálu prog story
  • možnost tematické diskuze k vybraným zájmovým oblastem této virtuání expozice
  • možnost zapojení především studentů středních škol a také dalších aktivních zájemců 
  • spolupráci redaktora s pedagogy při volbě témat a řízení i vyhodnocování diskuze
  • pro účast v klubové diskuzi je nutná návštěvnická/autorská registrace >>> Kontakty (nahoře)

   - - - - - ČeV 1705-03

SPŠ Brno Purkyňova - pedagogické vedení: Adam Švecwww.sspbrno.cz ...
   jméno a příjmení 1.
   ...

Blízcí spolupracovníci a redaktor prog story:
   Branislav Lacko -
   Vladimír Vérosta -
   Vlastimil Čevela, redaktor - A01, R01, Rxx,

odkazy^: