@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

obsah

   - historické vzdělávací instituce, podniky, výzkumné ústavy a další firmy, včetně akcí a dobových publikací,
     které se významně zapsaly do historie programování a nasazení počítačů v Československu
   - československé vysoké školy s tradicí výuky programování a souvisejících oborů 
   - odkazy na souhrnné světové webové stránky a literaturu s tématikou programování a souvisejících oborů, 
     odkazy na specializované stránky a literaturu jsou uvedeny u příslušných témat.  

ČeV - srpen 2015