@@@ novinky & komentáře  | >>> dále

Postupně tvořený soubor fyzických exponátů - výstřižků a publikací ve vlastnictví redaktora virtuální expozice, u kterých se předpokládá potenciální možnost výhledového předání do odborné knihovny Technického muzea v Brně

ČeV - červenec 2016

red-komentář

 • bude nutno sjednotit odkazy na autory publikací (zrušit štítky ???)

... edice Teoretická knížnice inženýra ...

obálka a vybrané stránky z 1. vydání, on-li kompletní 2. vydání (en) viz "70. výročí ..." [kybernetika] ^^^ štítek
ČeV - září 2015

... knížnice Technický výběr do kapsy ...

časem bude doplněno foto obálky a obsah
ČeV - září 2015

Siemens Aktiengesellschaft - popis systému, vč. základů binárního počítání a vysvětlení základních pojmů, brožura 74 s.

Tesla Dataservis Praha 1969, brožura s podrobným technickým popisem a foto zařízení, 48 s.

Tesla Dataservis Praha 1970 - Příručky programátora, překlad: Jiří Kolář - Jiří Fiala - Ivo Machačka - Petr Podešva, 372 s.

programovací formulář Ingstav Brno a Početnická službya (PORS), 2 s.

ČeV - 07/2016

 • sešitá složka TB - Popis programu Výpis T-B - Standardní program VS Ingstav Brno - P90003
  • Titulní strana ze dne 13.7.1970 a 28 s. podrobného popisu pro ověřovací použití

ÚVT Tesla Praha 1971, brožura s podrobným popisem, foto a rozsáhlou nabídkou programového vybavení, 68 s.

[T200] - Počítače řady Tesla 200 - technický popis (výbrané stránky) ^, ÚVT Tesla 1971

 • zakládací složka
  • Stručná informace o TB a systému řízeného záznamu, 16.6.1971 (ormig), 2 s. - <<< on-line (verze 2)
  • Source program listing P90003 (vč. protokolu o sestavení), date 3 JUN 1970 (tisk z I51), 17 s. - <<< on-line (verze 1)
  • vývojový diagram P90003 - verze 2 (tužkou), 3 s.
  • COBOL library listing PC0003 - verze 2 (tisk z I51), date 23 FEB 1971, 20 s. - 739 číslovaných řádků

pozvánka a program sympózia, seznam 223 účastníků (z VS Ingstav ČeV a J. Pressfreund), cca 12 s. vč. poznámek

Reklamní stránka na 2. straně obálky časopisu Ekonomika stavebníctva, roč. VII-1972, č. 8

Foto:

   - vedoucí směny (Vlastimil Harant) u snímače děrných štítků, v pozadí řadič magnetopáskových stojanů
   - operátorka (Alena Černá) nasazuje magnetickou pásku
   - pohled do klimatizovaného sálu počítače v suterénu budovy PŠ Ingstav
         v pozadí
            - dveře do místnosti techniků VS
            - příruční skříň s magnetickými páskami (archiv byl v samostatné místnosti, přístupné ze sálu)
            - řada magnetopáskových stojanů (výroba Tesla Pardubice)
         v popředí
            - snímač děrné pásky
            - operátorská konzola s elektrickým psacím strojem IBM
            - snímače děrných štítků

ČeV - 07/2016

Vlastimil Čevela - Ingstav Brno a Jana Stojanová - ISGR Bratislava,
složka konceptu vč. vzoru formulářů, sestavená během konzultace ve VS Ingstav dne 20/09/72

a) Program 1. semináře nové techniky, na kterém 25. června 1973 firma MEMOREX (USA) prostřednictvím ÚVT Tesla předvedla kompletní systém COM (Computer Output Microfilm), experimentálně připojenýk počítači Tesla 200 v České státní spořitelně v Praze na Václavském nám. - 1 s.

b) Přehledná písemná informace o semináři, obsahující stručný technický popis, výkonové a cenové údaje i srovnání různých druhů prezentace dat - autor Vlastimil Čevela, 5. s.

ČeV, listopad 2017

... 2. vydání ruského překladu publikace "Programming the IBM/360, Clarence B. Germain", vydané v r. 1967 ...

časem bude doplněno foto obálky a obsah
ČeV - září 2015

program semináře ÚVT Tesla Praha, DT SVTS Bratislava v hotelu Bellevue ve Starém Smokovci ve dnech 1. až 3. října 1973, 4 s.

referát "Budování VS a organizace jeho provozu" - ČeV

přepsaný text on-line  <<<  se současným komentářem 2017,

v archivu výstřižků je původní text 1973 psaný na stroji s dobovými s poznámkami

program konference DT SVTS Bratislava, konané ve dnech 20. až 22.2.1973 v Olomouci, 5 s.

kromě jiných ref. ČeV - Materiálová evidence ve VS Ingstav Brno

přepsaný text on-line  <<<  se současným komentářem 2017,

v archivu výstřižků je původní text 1973 psaný na stroji s dobovými s poznámkami, má celkem 11 s. a zahrnuje i popis " 1973 - Systém zpracování informací v podnikovém VS Tesla 200 - Ingstav Brno ' ", který je on-line prezentován samostatně 

ČeV - 07/2016, on-line doplnění 07/2017

Vlastimil Čevela - obsáhlá složka, program COBOL Tesla 200 se sekvencemi APS,
příklady použití v DMS - Databázi malých segmentů (1979 a dále - Projektový úkol ASŘP)

ČeV - 07/2016

Seznam předmětů 3-semestrového (+ dipl. práce) postgraduálního studia, 1 s.
Specializace
   a) numerické metody
   b) zpracování dat
   c) teorie programování

V. Čevela 1973 až 1975, specializace ad b)

ČeV - 07/2016

články se věnují strukturovanému programování,
publikace byla svého času doporučena od Doc. Hořejše, tehdy UJEP Brno, cca 110 s.

... vydáno k semináři v Pardubicích 1974, autoři Ivo Machačka a Hynek Broulík ...
ČeV - září 2015      

pozvánka na seminář ČVTS Brno 23. října 1974 v Bohéma klubu, Ivo Streck, ref. "Norma řízení VS a zkušenosti s jednotnou metodikou budování ASŘP" - ČeV, 2 s.

částečně zkrácený překlad článku "Structured design" z časopisu IBM Systems Journal č. 2/74, 29 s.

ručně nakreslené schema, 1 s. A3

sloužilo jako podklad pro jednání po rámcové představě integrované agendy účetnictví

ČeV - 07/2016

... typové algoritmy jako návrhové vzory systémového přístupu a strukturovaného programování ...
Vlastimil Čevela VS Ingstav Brno - metodický návod, typové algoritmy (programovací vzory),
publikováno na semináři Algoritmy ..., rozdáváno na školeních COBOL Tesla 200, opisováno na SOFSEM '75, ...
v r. 1977 dožádáno z Knihovny ČSAV

obsah

 • Úvod
 • Systém uspořádaného programování
 • Podmínky vývoje algoritmu
 • Metodické poznámky
 • Algoritmy
  • Prostá konverze
  • Slučování (základní schema)
  • Slučování (přepínané čtení)
  • Položkové čtení (podprogram slučování)
  • Skupinové čtení (podprogram slučování)
  • Stupňová konverze
 • Literatura
 • Abecední přehledy terminologie
  • anglicko-český slovník

on-line publikování úplného textu příručky se připravuje ...
ČeV - září 2015

Knižnica algoritmov - III. diel - obsah aj. (7 listů), 3. sympózium Algoritmy vo VT, Tatranská Lomnica 10. až 13. VI. 1975,

obsahuje mj. odkaz na "Algoritmy základních úloh hromadného zpracování dat metodou uspořádaného programování" (ČeV)

č. 2, ročník XV

>>>  přepsáno též samostatně v rubrice "VS Ingstav Brno v dokumentach", autor Vlastimil Čevela, s. 62-66

... sborník ze semináře v Pardubicích, editor Ivo Machačka ...
ČeV - září 2015  

... sborník z velkého podnikového semináře Ingstavu Brno ...

... veliká akce pobočky ČS VTS Ingstav Brno ...
hlavní náměty - strukturované programování a provoz zavřených dveří, obsáhlý sborník, seznam účastníků, ...
fungoval jsem jako iniciátor a obsahový garant - podklady jsou připravovány - ČeV

konkretní zajímavosti v archivu redaktora:

 • pozvánka na seminář - 1 str., tištěná na počítači
 • obsáhlý seznam účastníků (údajně následně využit pro semináře v Havířově)
 • popis Normy Řízení VS Ingstav - jistou formou předchůdce norem ISO 9001
 • popis standardních programů VS Ingstav - DB, TB a moduly (mj. úsporné ukládání data MMRR)
 • příklad strukturovaného programu (M. Buršík)
 • zvané přednášky VS Ingstav - Martin Tuček, Jiří Pressfreund, Vlastimil Čevela a Miroslav Dostál
 • zvané pořednášky cizí - Lacko (TOS Kuřim), Švarc (DS Olomouc), Macháň (Tesla Rožnov)

 

SOFSEM '75 - Zotavovna SNP v Demanovské dolině - prosinec 1975, poznámky z přednášek, 34 s.

Obsah fyzické složky (výběr ^ <<<)

 • Závěrečná práce postgraduálního studia - VUT v Brně, fakulta strojní, červen 1975,
  TISKOVÁ BANKA - centrální obecný systém programového řešení tiskových výstupů ve výpočetním středisku,  (svázaná práce 18 s. vč. 10 příloh, které obsahují i kompletní výpis překladu programu P00915 na Tesle 200,
  DATE 26 AUG 1975, 46 s. (tisk z I51) vč. křížových referencí a 6 s. protokolu o sestavení - prakticky výše popisovaná verze 2, oficiální zadávací list práce a 3 listy příkladů sestav)

... vydáno ke 4. semináři Používání jazyka COBOL v Pardubicích 1976,
autoři Ivo Machačka a Petr Partyk ...
ČeV - září 2015     

program a průvodní korespondence k semináři ZP ČSVTS Kancelářské stroje Praha, 3. a 4. května 1976, 7 listů vč. poznámek

referát na téma "Cesty ke zvýšení efektivnosti programování (metodika uspořádaného programování)" - ČeV

časový program semináře Socialistické akademie Brnp, ref. Čev "Ŕídící práce a nasazení počítačů", s pozn. 3 s.

Vlastimil Čevela, VS Ingstav Brno, 23 s.
přednáška pro vedoucí pracovníky Stavebního podniku města Brna (11/07/77 v Brně)

1. část textu byla zveřejněna ve Zpravodaji Ingstav:
   Člověk a informace - rubrika Automatizace, evidence, řízení - 28. listopadu 1977

ČeV - 07/2016

... sborník ze semináře v Pardubicích 1978, autor Ivo Machačka - Tesla Pardubice ...
ČeV - září 2015  

Velká dokumentační složka, obsahující oficiální dokumenty (příkazy PŘ a EN), texty článků ve Zpravodaji a další související dobové materiály ...

ČeV, listopad 2017

zpracováno "metodou programového popisu", tj. přehledné vyhodnocování alternativ s konkrentím doporučením, ČeV - 13.7.1979, 6 s.

kompletní č. 1, ročník XIX - kompletní číslo, mj. s obsahem ročníku 1978

>>>  Priority v plánu strojového času výpočetního střediska, Vlastimil Čevela, s. 37

 

... ze 6. semináře v Pardubicích, editor Ivo Machačka ...
ČeV - září 2015 

pozvánka a program sympózia v hotelu Patria na Štrbském Plese ve dnech 23. až 27. dubna 1979, vč. pozn. asi 20 s.

prezentace algoritmu "Elementární aktualizace sekvenčního datového souboru" (rozsah 10 s. - text není) - ČeV

2. informace k 7. semináři DT ČSVTS Praha s mezinárodní účastí v GH Moskva Karlovy Vary ve dnech 19. až 23. března 1979, 8 s.

avizovaný referát: "Racionalizace činnosti programátora a unifikace některých funkcí v systému práce VS" - ČeV

program semináře Socialistické akademie Beno, Společenský dům Brno Žabovřesky - Horova, 3.-4. května 1979, 1 s.

inovace pro počítač 3,5 generace, ČeV se spolupracovníky ve VS a v odborných útvarech, 203 s. počítačové dokumentace a 1 mikrofiš,

Dušan Streit, SLEZAN Frýdek-Místek, 4 s., maa 7/1981

ČeV - 07/2016

pozvánka na seminář ČSVTS a VUT Brno, hotel International, 19. listopadu 1981,

ref. "Formuláře a počáítačové zpracování dat" - ČeV

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001125398 / úplný záznam ... knihovny.cz ... MU Brno ... AV ČR Praha ...

cbl00a  

  

... sborník vyžádaných příspěvků - editor Vlastimil Čevela - Ingstav Brno,
vyžádané ilustrace - prog-story dále: cz-kresby-jiriho-franka-uvt-mu-brno
vydáno k 7. semináři Používání jazyka Cobol DT ČTVTS Pardubice ...

ČeV - září 2015 a únor 2019   

 

 

 

 

cbl00b cbl00c cbl00d cbl00e

další vybrané stránky ...:

cbl04

- - -

cbl06

- - -

cbl08

programování jako řešení systému:

cbl12

ČeV - únor 2019

technický projekt oborového řešení ASŘ, zpracovaný ve spolupráci ÚVT Ostrava a Ingstav Brno, Škarka, ČeV a další, 32 s. sestavy a 5 s. tech. zprávy

maa 2/1982, Otto Šmída - Textilana Liberec, počítač M 4030-1, OS/IBM verze 21.8F, 1 s.
upozornění na význam typu uložení numerických dat pro jejich zpracování

 

kompletní č. 7, ročník XXII, obsahuje mj. rozsáhlé materiály z 10. ročníku semináře Výpočetní středisko - VS ' 82

>>>  Metoda systémového popisu, Vlastimil Čevela, s.260-262

referát na semináři Výpočetní středisko 1982, Vlastimil Čevela,

<<<  maa '82/7 s. 260-262 - při vysázení pro tisk nebylo dodrženo předformátování, takže je to hodně zkreslené :o(((

- - - dárce publikace - Petr Podešva - - -
Zpravodaj pro mikroelektroniku a mikroelektronické systémy, 76 s.
TESLA ELTOS Praha, Institut mikroelektronickcých aplikací (IMA)
 
obsah:

 1. Ivan Bičík - Konstrukční řešení mikroelektrických systémů a efektivnost jejich aplikací - 16 s.
 2. Karel Spáčil, Ivan Bičík - Průmyslová stavebnice čs. výroby TEMS 8000 PAS - 9 s.
 3. Miroslav Janda - Mikroprocesorové vývojové systémy - 5 s.
 4. Čestmír Jeníček - Programové vybevní vývojových systémů - 16 s.
 5. Petr Podešva - Příprava expozičních dat pro elektronový litograf BS 600 - 10 s.    <<<
 6. zpráva - Česká konference Komitétu pro aplikovanou kybernetiku - 1 s.
 7. Jiří Zima, Miroslav Reznák - Jednodeskové mikropočítače - 8 s.
 8. zpráva - Studie západoněmeckého ministerstva k mikroelektronice ... - 1 s.
 9. Odborné kurzy TESLA IMA - 2 s.

VŠE Praha - záverečná práce PGS, Marie Jiříčková 1982, podrobný rozbor problematiky a odkazy na podklady, 52 s.

František Tomášek, Česká spořitelna Praha, 4 s., maa 1/1983

!!! - na posl. straně - Jiří Kovářík, PVT Praha - poznámky z 24. BVV - mj. zmínky o tom, co se vystavuje, mj. COM - !!!

ČeV - 07/2016

obsáhlá zpráva, publikovaná v maa 10/1983, Jan Laitl - odb. garant semináře, 4 s.

Vlastimil Čevela, velká složka s programem a příklady - - -

ČeV - 07/2016

VUT Brno - Miloslav Keřkovský (2. přepracované vydání skript), 292 s.

podklad k přednášce v Dopravně inženýrské organizaci Brno, ČeV - 13.2.1985, 3 s. (na cyklostylu, evidovaném)

informace ke 13. celostátnímu semináři DT ČSVTS Praha v IH Moskva Gottwaldov ve dnech 25. až 27. března 1985, 9 s.

gestor a vedoucí panelové diskuze 1. problémového okruhu "Vliv spolehlivosti technickcých prostředků na analytickou, projektovou a programovou přípravu" - ČeV, referát ze sborníku s. 1 až 6

pozvánka na seminář ČSVTS VUT, 1 s., ref. "Informační systém pro potřeby budování ASŘ v n.p. Ingstav Brno" - ČeV

PS GŘ Ostrava - UP Olomouc - ÚVT Ostrava, Václav Škarka
Výzkumný a vývojový ústav pozemního stavitelství (VVÚPS) Ostrava 1985, 57 s.

obsah

 • Metoda popisu systému (systémový popis dle ČeV)
 • Algoritmus
 • Tvorba algoritmu
 • Analýza algoritmu
 • Zápis algoritmu
  • Vývojové diagramy
  • SPR diagramy
  • Dokumentační technika HIPO
  • Rozhodovací tabulky
 • Programovací jazyky
  • BASIC
 • Přehled literatury

ČeV - 07/2016

2. infomace k semináři DT ČSVTS Praha ve dnech 17. až 20. 3. 1986 v GH Moskva, Karlovy Vary, 12 s.

ČeV - člen přípravného výboru, úvodní referát k 2. tématickému okruhu "Vliv kvality a spolehlivosti technických a programových prostředků na činnosti VS" a řízení jeho jednání ve slavnostním sále, text referátu ve sborníku s. 43 až 55.

Popis jazyka - I. a II. část - vydáno 1986
Příručka programátora - vydáno 1987
    autoři: Petr Bílek, Petr Dvořáček, Jan Gruber, Oldřich Přichystal (pouze Popis jazyka), Jiří Šmerk, Vladimír Vérosta

další informace budou doplněny v návaznosti na postup zpracování souvisejících podkladů ...
ČeV - září 2015

Vlastimil Čevela - vyplněný a použitý počítačem tištěný formulář pro zadávání zpracování do provozu, 3 s.

1. verze metodické příručky URS Praha, ČeV - prosinec 1987 - stažená a nepublikovaná, 39 s. a 9 s. příloh

2. verze (v úvodu přepracovaná a publikovaná) příručky ÚRS Praha, ČeV - březen 1988, jinak shodná s 1. verzí

elektronika 2/1989, autor Zdeněk Mařík, stručný pohled, 3 s.

Seznam členů Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP s uvedením typů počítačů a roku instalace

      postupně zpracováváno dle publikace ROČENKA 1989 - na soupisu spolupracuje Matěj Čevela
      k datu 15. května byly pořízeny a zpřístupněny všechny firmy A až Z, konkretně cca 3500 počítačů,
      dále jsou různé pohledy: počítače -  dle typudle roku instalace, dle lokality    

další informace budou uvedeny v návaznosti na postup zpracování podkladů ...
ČeV - září 2015

< virtuální sbírkový soubor >

... vydáno jako Sborník odborných prací č. 42 Sdružením uživatelů počítačů JSEP a SMEP v roce 1990,
autoři Jan Měchýř a Blanka Hrušková ...

další informace budou doplněny v návaznosti na zpracování příslušného tématu ...
ČeV - září 2015

Vlastimil Čevela, počítačem tištěná pozvánka s nabídkou školení, příručky a kompilátoru MS COBOL 3.0, 1 s.

PVT Náchod - příklad EXPADB ke konzultaci, 4044 štítků - 70 s.

dialekt MF Professional COBOL

ČeV - 07/2016

Josef Šimoník, Klub 602 asi 1990 (uvedeno chybné duplicitní ISBN), 218 s.

PVT Náchod - podklad ke konzultaci, Projekt MTZ ČKD Hronov, 3 s.

Realizační dokumentace dávkového výpočtového chodu (operogram, sestavy atd)

Čev 07/2016

PVT Náchod - příklad programu EXPAW ke konzultaci, 1193 štítků - 21 s.,

dialekt MF Professional COBOL

ČeV - 07/2016

Diu Jevíčko - přiklad ke konzultaci (velké využívání příkazu "copy"), 66 s.

dialekt Micro Focus COBOL/2

Čev - 07/2016

složka s příklady sestav - část EC1026 (DOS-4) a část PC - řešení převodu z EC do sítě PC v letech 1995-6)

ČeV - 07/2016

Adam Junek, Lidové noviny, 2 s., 1. února 2016

ČeV - 07/2016

rozhovor s Janem Sokolem v Magazínu Pátek LN - bohužel neuvádějí na stránkách datum :o(, 5 s.

Jaroslav Král, ČVUT Praha, 11 s.
asi ve sborníku SOFSEM nebo Algoritmy vo Výpočtovej technike - rok xxxx

ČeV - 07/2016

formulář se vzorem číslic OCR-B - originál se 3 kopiemi (s černými kopírovacími papíry), 1 s.

ČeV - 07/2016

Jaroslav Král, ČVUT Praha, 12 s.,
asi ve sborníku SOFSEM nebo Algoritmy vo Výpočtovej technike - rok xxxx

ČeV - 07/2016