@@@  novinky & komentáře  |

vs savwww.vystava.sav.sk - Výpočtové stredisko a Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied - Bratislava
      sav.sk/news_no=4219 - otevření 16. 12. 2011 (TI SAV)
      sav.sk/news_no=4468 - otevření 18. 5. 2012  (TI a VS SAV)

ČeV - září 2015