@@@ novinky & komentáře  |  .e.
<<<  souhrnné historické pohledy

Timeline - (iWonder) .k18.
   názorná a stručná časová řada vybraných milníků v rozvoji programování a nasazení počítačů od 1679 do 2008 

Digital entrepreneur Piers Linney presents the story
   How the world came to be run by computer code
   - from weaving looms to mobile apps ...

Digitální podnikatel PL prezentuje historii
   "Jak svět přišel k tomu, že je poháněn počítačovým kódem"
   - od tkalcovských stavů k aplikacím v mobilních telefonech ...


ČeV - říjen 2015