@@@ novinky & komentáře  |  .e.
<<<  souhrnné historické pohledy

Timeline - (iWonder)
   názorná a stručná časová řada vybraných milníků v rozvoji programování a nasazení počítačů od 1679 do 2008 

Digital entrepreneur Piers Linney presents the story
   How the world came to be run by computer code
   - from weaving looms to mobile apps ...

Digitální podnikatel PL prezentuje historii
   "Jak svět přišel k tomu, že je poháněn počítačovým kódem"
   - od tkalcovských stavů k aplikacím v mobilních telefonech ...


ČeV - říjen 2015

Programming - sequences, repetition, selectionvýukové stránky pro děti (texty, obrázky, videa)

Primary computing resources about programming. Find out how to use sequence, selection and repetition to write computer programs .… Bitesize

ČeV - srpen 2015

 

5 audio výklad po cca 15 min - přehled epizod - charakterizující hudba po cca 2 min ...
Programme information - Episodes - The sound of Languages

1/5  Fortran - The language that helped put men on the moon and harness the atom
2/5  Cobol - Deeply unpopular, but 80 per cent of the world's business software was written in it. Why?
3/5  Basic - As a language of choice for home computing in the 1980s, Basic became iconica 
4/5  Java
 - The language that people probably interact with on a daily basis mote than any other
5/5  The Tower of Babel - Aleks Krotoski explores how today's digital world is a reverse Tower of Babel

ČeV - srpen 2015

 

Is code the language that rules the world?

Lauren Laverne presents a guide explaining how much the language of computer code affects our everyday lives
Tags - iWonder

 

What is decomposition?

…Primary computing resources about computer programming and problem solving strategies including decomposition.…

Tags - BitesizeComputing