@@@ novinky & komentáře  | 
RUBRIKA ROZPRACOVANÁ - pozastavená - červenec 2018, ČeV

ČeV - listopad 2016

ROZPRACOVANÝ ČLÁNEK - - - možná bude vhodné rozdělit na vývojové etapy

   Nové inženýrské obory, zabývající se programováním a nasazením VT, které jsou jako "systém" předmětem naší expozice, nevznikaly ve vzduchoprázdnu, ale v konkretních společenských podmínkách, které se v mnoha směrech zásadně lišily od těch dnešních ve 2. dekádě 21. století.

   Pravidla systémového přístupu nás učí, že musíme také věnovat pozornost "podstatnému okolí", které chování systému významně ovlivňuje.  Proto se pro období od konce 40-tých do počátku 90-tých let minulého století pokusíme toto okolí stručně charakterizovat z následujících pohledů:

 • Sdílení informací a znalostí
 • Řízení národního hospodářství a lidských zdrojů
 • Ekonomický a technický rozvoj

 

Pro celkovou orientaci si především připomeneme historická fakta:

 • 1945 - 1947
  skončila 2. světová válka a bylo nutno nahrazovat značné ztráty:
  • materiální (přechod na válečnou výrobu a zpět, bombardování, válečné události, ...)
  • personální (emigrace, vraždění židů a dalších lidí, ztráty vojáků a odbojářů, odsun Němců, ...)
  • informační (několikaletá izolace od světového technického vývoje, ...)
  • organizační a řídící (následkem výše uvedených ztrát se mnohde začínalo znovu ...) 
  • ekonomické (ČSR pro nesouhlas Sovětského Svazu odmítla Marshallův plán ekonomické podpory hospodářství, který jinde v Evropě výrazně urychlil poválečnou obnovu a nastartování dalšího rozvoje ...)

 • 1948 - 1956
  tvrdá linie
  pokračování již dříve zahájené likvidace soukromého sektoru ve všech odvětvích národního hospodářství

 • 1957 - 1968
  pozvolné uvolnění - spíš kulturní než hospodářské
  přetrvá

 • 1969 - 1989
  postupná izolace a zaostávání

 • 1990 a dále
  celkové zásadní uvolnění

 

odkazy na souvislosti

 http://cs.wikipedia.org/wiki/ČSSR

Výrobně hospodářská jednotka - VHJ

   Národní podnik   Ústřední orgány státní správy   Proces přestavby v ČSSR

Státní podnik

Socializmus zvítězil - 11. 7. 1960

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-67 - vznik VHJ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbírka zákonů

https://cs.wikipedia.org/wiki/ČSSR

https://cs.wikipedia.org/wiki/ČSR

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika ČSSR