@@@ novinky & komentářetematické skupiny M ABC <<<  | * Analogové a hybridní počítače * dále ^^^  |
FOTO z expozice TM v Brně: dále ^^^

ap foto1

(autor ČeV)

 

... návštěvu účastníků besedy [>] o analogových počítačích v lednu 2017 v nové expozici VT v suterénu TM v Brně zahájil prof. Serba vzpomínkou na jeden z prvních "hybridních výpočetních systémů" u nás, který tvořilo obousměrné propojení k přenosu dat mezi analogovým AP-3M a číslicovým Minskem 22 - na videoklipu přihlížejí Ing. Zukal, Ing. Pipota a Ing. Jůza ...

... podrobnosti o využívání analogových počítačů na VAAZ jsou v samostatném příspěvku [>] - byly součástí servisního výpočetního střediska pro celou vojenskou akademii, takže se před nástupem číslicových počítačů na nich řešily nejen úlohy, související s řízením protiletadlové střelby, ale např. i šíření radioktivity v souvislosti s příp. jaderným výbuchem, pevnostní výpočty třeba pro konstrukci letadel a další ...

... obecně byly analogové počítače v rámci tzv. "vědecko-technických výpočtů" využívány k modelování fyzikálních (ale i jiných) jevů, které lze popsat diferencálními rovnicemi [>] - jejich velkou výhodou v té době totiž byla rychlost, jak je zmiňováno na videu a podobně v závěru příkladu [>], kde je uvedeno srovnání časové náročnosti 50 vteřin (MEDA, přesnost 3 des. místa) a tři a půl dne (SAPO, přesnost 7 des. míst) ...

spustit video kliknutím na obrázek ...

video vaaz

(autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)

 

... dominantní exponát v úvodu expozice VT je originální samostatná práceschopná levá polovina elektronkového analogového počítače AP-3M, využívaná v 60-tých letech 20. století ve skupině analogových počítačů na FE VUT v Brně pro řešení diferenciálních rovnic a modelování fyzikálních dějů ...

... na videoklipu z besedy [>] v expozici VT v lednu 2017 popisuje jednotlivé části doc. Zbořil, (poznámkou o pružících systémech nákladních aut doplňuje Ing. Studenka, přihlíží Ing. Zukal), kteří spolu s dalšími přítomnými tehdy přímo s tímto vystavovaným počítačem pracovali ...

spustit video kliknutím na obrázek ...

video ap3

(autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)

 

... na videoklipu (dále ...), pořízeném v lednu 2017 během besedy o analogových počítačích popisuje doc. Zbořil práci ve výzkumné laboratoři, přihlíží jeho tehdejší kolega Ing. Zukal ...

čas a místo děje:
   počátek 70-tých let, areál FE VUT na ul. Božetěchova v Brně Králově Poli ... [>]
účastníci:
   A - velký elektronkový analogový počítač AP-3ML - výrobce Tesla Pardubice ČSSR
   B - malý elektronkový analogový počítač Solartron SC 30 - výrobce Solartron Electronic Group UK ... [>]
   C - "chytré" pracoviště děrné pásky (DP) - sestavení a oboustrané propojení A-B-C vlastní vývoj (!)
           C1 - psací stroj
           C2 - děrovač a snímač 8-mi stopé DP
           C3 - převodník 8-mi stopá / 5-ti stopá DP a zpět
   D - 8-mi a 5-ti stopá děrná páska jako pracovní paměťové a přenosové medium
   E - malý tranzistorový číslicový počítač MSP-2A *) - výrobce ZPA Čakovice
           *) žádný operační systém ani vnitřní paměť - v té době pouze snímač a děrovač 5-ti stopé DP,
              při startu načtení zavaděče z DP, pak postupně programy i jejich data rovněž pouze z DP/klávesnice 
současné srovnání:
   příklad on-line free možnosti matematických výpočtů - um.mendelu.cz/maw-html

start videa (1:06) - klikněte na dobový obrázek se současným unikátním exponátem v plném provozu ...solartron sc30

(foto dle Historie AP v Brně, autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)

  

   Tento virtuální exponát vznikl v návaznosti na besedu s pamětníky analogových počítačů v TMB. Jak je ukázáno v příspěvku, obor "modelování ..." má významný přesah do současnosti, ale protože odpovídající téma zatím není v rámci prog-story zpracováno, tak je pracovně zařazeno zde k výsledkům zmíněné besedy ...

Ivo Serba - výběr obrázků z přednášky pro doktorandy, přednesené ..... na ..... 16 s.
[vstup kliknutím na obrázek:] - - - rozcestník na další info-zdroje dále ^^^

modelovani