@@@  novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  autor: Josef Tvrdík  |  vsechno2020

Josef Tvrdik   ... K napsání tohoto životopisu jsem autora, dávného kolegu a trochu i kamaráda, přemluvil v duchu celkové koncepce portálu prog-story. Ta vychází ze skutečnosti, že vývoj programování v minulém století a lidé, kteří u toho byli, nežili ve vzduchoprázdnu, ale v nějakých zcela konkretních společenských podmínkách. Tyto podmínky však byly zásadně jiné, než jsou dnes, takže považuji za potřebné je přiměřeným způsobem popsat. 

   Dalším důvodem je, že každý z nás vyrůstal v nějakém prostředí a od mládí získával podněty, které pak ovlivňovaly jeho chování, postoje i zájmy. Tímto tedy čtenářům nabízíme příběh dlouhé životní dráhy jednoho z tehdejších inženýrů-programátorů ...

Vlastimil Čevela - únor 2021, foto web OU Ostrava

text vzpomínek s.4 - 3 s. ... tatínek kovář, zemědělské hospodářství, konec války, voraři, posvícení, Ratenice, Čenovice, Chabeřice, Pertoltice, ... 

Čev - srpen 2020

text vzpomínek s.7 - 6 s. ... charakteristika školy, učitelů i života dětí (bruslení, koupání, lyžování, pomoc v hospodářství a rodinná výpomoc po požáru stodoly), první signály totalitních praktik ...

ČeV - srpen 2020 

text vzpomínek s.13 - 12 s. ... dojíždění do venkovské střední školy, matematická olympiáda, taneční, brigády a další studenstké aktivity, také ale konkretní příklady omezování občanských práv občanů (zaměstnání, majetek, vzdělání) ze strany totalitního režimu  ...

ČeV - srpen 2020

text vzpomínek s.25 - 5 s. ... život na učilišti a provozní praxe v severočeském pohraničí, opět zablokování dalšího studia a začátek uvolňování poměrů ...

ČeV - srpen 2020

text vzpomínek s.30 - 30 s. ... studium na Vysoké škole chemicko technologické, studentský život v Praze, brigády, sport, prázdniny, profesoři, předměty, praxe a vše ostatní z pohledu vnímavého venkovského kluka ... 

ČeV - srpen 2020

text vzpomínek s.60 - 7 s. ... zakončení vysokoškolské vojenské přípravy, zkrácená vojenská služba, ukončená Sovětskou okupací - (vojna na škole - s.46 - 2 s.) ...

ČeV - srpen 2020 

text vzpomínek s.67 - 8 s. ... studium na aspiranturu, účast na vědeckých akcích, sport, emigrace kamarádů ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.88 - 2 s. ... ucelený popis různých úhlů pohledu na algoritmizaci, což je běžný problém v každodenním životě - řešili jsme ho s autorem i kolem prezentace jeho pamětí ...

... náš ekonomický náměstek Cigánek v Ingstavu Brno to svého času vystihl na jedné poradě: "pravda nikdy není jenom jedna" - je to příklad objektivního stavu, že různý úhel pohledu = různý cíl = různá množina podstatných faktorů k jeho dosažení ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.116 - 2 s.  ... vzpomínky přímého aktivního účastníka na tehdejší dění v Ostravě ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.135 - 5 s. ... rodina, ale i začátky a habilitace na Ostravské univerzitě a také činnost manželky Mileny na VŠB TU Ostrava ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.140  - 10 s. ... velice otevřené bilancování sedm desetiletí vztahů k protestantské víře, k ČSM i KSČ, Chartě 77, VUML, Socialistické akademii a dalším událostem včetně těch rodinných, se kterými se člověk ve svém životě musí vyrovnávat ...

ČeV - únor 2021