školení a konzultace pro všechny dialekty jazyka COBOL, realizované firmou Čevela - programátorské služby COBOL. Vzhledem k dosažení důchodového věku a zmenšenému zájmu o jazyk Cobol jsem činnost firmy v roce 2003 ukončil. Zájemci o školení a konzultace "na dohodu" si mě však ještě občas našli až do roku 2014.

ČeV - září 2020

4/45 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Modřice - 3 s.

   Úvaha nad důležitostí osobního setkávání lidí tvůrčích inženýrských profesí a významem vzájemné výměny informací, inspirativních podnětů a interaktivních diskuzí - - -

   Současně odpověď na otázku, proč byla vyvinuta maximální snaha o uchování mnohaletého "intelektuálního dědictví" z havířovsko-ostravských seminářů a vlastně též svým způsobem vysvětlena motivace pro následný (za dalších 10 let) vznik virtuální expozice prog-story na webu Technického muzea v Brně - - - 

<<<  1975-2014 / Programování a Tsw
<<<  O virtuální expozici prog-story