1972/2 - Aplikace výpočetní techniky v Chemických závodech ČSSP
1972/2 - Nové středisko Tesla 200 v PORS Chrudim
1972/2 - Příklad rozvoje aplikačního programového vybavení Tesla 200 v oblasti plánování průmyslové výroby
1972/2 - Výpočetní technika v Československém plynárenství
1972/2 - Významný mezinárodný úspech počítače Tesla
1972/3 - Automatizace řídících a správních činností v Severočeských energetických závodech, n.p. Děčín
1972/3 - Mezivýrobkové bilance v projektu Tesla SYSTOP
1972/3 - Využití projektu automatizovaného zpracování Základních prostředků v n.p. Ferona Praha
1973/1-2 - Projekt zpracování dat GUS
1973/1-2 - Zhuštěné zobrazení textu
1973/3 - Provozní výsledky počítače Tesla 200 ve Feroně Praha
1974/1 - Od Minsku 22 k Tesla 200
1974/1 - Tesla 200 v Dopravních podnicích hlavního města Prahy
1974/1 - Zkušenosti výpočetního střediska Tesla Karlín
1974/2 - Početnická a organizační služba, závod Brno - profil uživatele
1974/5-6 - Hodnocení pracovního prostředí pomocí počítače Tesla 200
1974/5-6 - Jedna z možností řešení organizačních problému na počítači Tesla 200
1974/5-6 - Zkušenosti se zaváděním zpracování agendy OBUV na samočinném počítači Tesla 200
1975 - Univerzální programy pro vytváření informačních přehledů a aktualizaci souborů
1975/1 - Počítač Tesla 200 při řízení výroby