Dat-Int ....... název celočíselné datové položky typu "int"

Fce-Int ....... funkce, která vrací hodnotu typu "int"

Lit-Int .......