@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

   Úvodem návštěvy virtuální expozice Technického muzea v Brně "Historie programování a VT u nás" na portále prog-story.technicalmuseum.cz je užitečné si přečíst /Cíle expozice^^^ hlavní menu. Dále bych rád upozornil na některé netradiční vlastnosti. Nejprve se asi budou zdát nezvyklé, ale přiměřeně akceptovány, by měly přinést též "netradiční zážitky". Ať již při studiu dobových dokumentů, či při vzpomínání pamětníků nebo při objevování pro ledaskoho určitě nových informací ...

 

Základní koncepční vlastnosti expozice:

 • především jde o její postupný vývoj, tj. i když základní struktura a řada rubrik je již stabilní, mnohé jsou však v různém stupni rozpracovanosti - důvodem k tomu je široký celkový rozsah záběru a obtížnost získávání podkladů:
     >>>  "0 - Výchozí podmínky a postup vývoje ... " - [o virtuální expozici] ^^^ štítek

 • zajištění všech návazností a souvislostí v podmínkách postupného vývoje je realizováno pomocí štítků a na ně navazujích automaticky tvořených seznamů článků - prohlížení expozice je pak možné několika způsoby:
  • /  >>>  systematická rozbalovací nabídka - /Prohlídkové okruhy/ >>> menu vpravo/
  • /  >>>  systematická (manuální, postupně tvořená) /Mapa stránek/ >>> menu vpravo
  • /  >>>  automaticky udržovaný systém štítků - /ABC lexikon/ ^^^ hlavní menu
  • /  >>>  lokální vyhledávání na portálu "Google/prog-story" - /formulář v nabídkách/ ^^^ hlavní menu
  • /  >>>  sledování nově publikovaných rubrik i exponátů - /AKTUÁLNÍ NOVINKY/ ^^^ hlavní menu
     
 • zcela zásadní a pravděpodobně unikátní je princip, že virtuální expozice funguje jako "tematický rozcestník v celosvětovém virtuálním prostoru" - z hlediska přístupu ke konkretním on-line zdrojům informací není totiž rozlišováno, zda se jedná o vlastní interní soubory, uložené na serveru prog-story anebo o stránky někde na druhém konci světa 

 

Charakteristika vybraných rozpracovaných rubrik:

     Velice užitečnou filozofií nejen pro vývoj této expozice jako takový, ale i pro celý obor programování a VT a řešení jakýchkoliv složitějších problémů a situací je metoda systémového přístupu. Srozumitelně zjednodušený přehled přináší rubrika A/... Systém jako předmět studia ^, která pak na externích odkazech (Lacko, Slouková, Kovář) přibližuje i kvalifikovaně odborný a vědecký výklad.

   Rubrika A/... Vybrané jazyky programování ^ zatím sice není formálně ani obsahově dopracovaná, ale už poskytuje základní informace o historicky nejrozšířenějších jazycích v programátorské praxi u nás. Rubrika B/... Vybrané historické počítače ^ podobně informuje o nejvýznamnějších typech sálových počítačů v dobách ČSSR.

   Obsáhlým průvodcem po expozicích a webových stránkách v českém i světovém virtuálním prostoru je sekce E - instituce a informační zdroje ^. V jejím úvodu jsou k dispozici přednastavené vyhledávací Google-formuláře pro jazykové verze Wikipedie - česky, anglicky, slovensky, německy, rusky. Rubrika E/... Muzea, expozice a webové stránky ^ pak obsahuje vizitky s externími odkazy na redakčně monitorované on-line volně přístupné servery a portály ve výše uvedených jazycích. Některé vybrané externí zdroje obsahují odkazy až na několik stovek dalších on-line dostupných textů a fotografií.

 

Vysvětlivky k symbolům v názvech článků (doplňovány postupně):

 • RRRR - rok v ůvodu názvu exponátu odkazuje na dobu, ke které se vztahuje
 • znaky : (dvojtečka) a . (tečka) - uvádějí  názvy virtuálních souborů článků a témat
 • znak ~ (tylda) - uvádí název instituce
 • (s) - v závěru názvu ukazuje na automaticky tvořený seznam článků k určitému štítku
 • *** - označuje články, které jsou pro svoji mimořádnou informační hodnotu zařazeny do rubriky "TOP ***"
 • / (lomítko) v úvodu názvu článku - jedná se o rozsáhlejší informační text
 • ' (apostrof) na konci názvu článku - pouze fyzická publikace, zpravidla není on-line


redaktor Vlastimil Čevela - Modřice, listopad 2017

Podkategorie