. Analogové počítače 1936-1980

info ap     

    ... doplnění k fyzické expozici Technického muzea v Brně, tj. záznamy z realizované besedy s pamětníky, související dílčí témata, uchované dokumenty k jedné s úspěšných oblastí vývoje i realizované výroby počítačů u nás a jejich autoři ... (s 60)

<<< prospekt info-ap 1905-20, ČeV, květen 2019