. TOP *** redakčně vybrané mimořádné portály a články

   ... webové portály nebo jednotlivé články (česky, anglicky, slovensky, německy, rusky), které jsou jako informační zdroje dle názoru redaktora prog-story v oblasti témat, která prezentují, nějakým způsobem mimořádné ... (s 90)

ČeV, květen 2019