@@@ - novinky & komentáře  |   EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  témata  |P20190910 161633

Zpřístupněný dokumentační fond (SP): 

 • komentář
  • Hlavním náplní sekce B jsou historické počítače a další výpočetní technika do roku 1989. Pro předchozí a následný vývoj jsou nabízeny spíše orientační informace a odkazy na externí on-line zdroje.
      
  • Současný ucelený informační obsah sekce digitalizovanými, odkazovanými i původními texty, fotografiemi a vzpomínkami pamětníků především doplňuje fyzickou expozici Technického muzea v odděleních Analogové počítače a počítač Minsk 22. Unikátní rozsáhlou dokumentací a svědectvím přímých účastníků z bývalé Tesly Pardubice pak představuje pozapomenutou velice úspěšnou etapu licenčních počítačů Tesla 200/300.
      
  • Uceleným, ale zatím pouze stručným způsobem je předložen přehled nejvýznamnějších počítačů v Československu, včetně vizitek s jednotlivými typy a odkazovací výčet technických prostředků k záznamu a prezentaci dat.  Jako pracovní odkazy jsou pak zmíněny další rubriky sekce, které jsou v různém stavu rozpracovanosti.
      

ČeV - únor 2021
na úvodním obrázku jsou účastníci odborné konference 2019 - 50 let od zahájení sériové výroby Tesla 200 u počítače Minsk 22 ve fyzické expozici VT TM v Brně (foto Gabriela Čevelová)