@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  témata  |

Historie programování a nasazení výpočetní techniky u nás
Realizace expozice:
   
 • souvislosti = výchozí podmínky
  • datovým základem je digitální databáze 1058 příspěvků (9.609 stran) ze 40 ročníků semináře Programování / Tvorba SW v Ostravě 1975-2014, věnovaná do sbírek TMB autorem digitalizace, který se stal externím redaktorem pro postupný vývoj informačního obsahu expozice - koncepce k dosažení cílů viz ^^^ samostatné téma
     
  • TMB dalo k dispozici webový portál na uvedené adrese s redakčním systémem "Joomla" ( Historie programování aplikací VT a IT na webu Technického muzea v Brně ), na kterém je uložen zmíněný datový základ a další postupně získávaný datový fond
     
  • při naplňování cílů expozice je nutné brát do úvahy neznámé faktory
   • do jaké míry podrobnosti se podaří zpětně získat přiměřené informace
   • zda a v jakém rozsahu se podaří získat spolupráci pamětníků
   • časová náročnost uvedených procesů a navazující redakční práce
        
 • podrobnosti = realizované řešení
  • důsledky výchozích podmínek
   • přiměřeně kvalitně zpracovat souhrnné kapitoly za situace, kdy nejsou shromážděny potřebné podklady není reálné - pro redakční práci i sdílení je však potřebná on-line přístupná prezentace i za cenu, že jsou v ní rozpracované nebo neúplné články
      
   • postupně byla vytvořena již poměrně stabilní navigační struktura nabídek (Prohlídkové okruhy), která je však naplněna více či méně nerovnoměrně v závislosti na rozsahu podkladů, které se postupně daří objevit a zpracovat
      
   • Aktuální stav (10/2020) a nová řada průvodců - sekce A až M a témata v navigační liště @@@ ... ^^^
      
  • interní info-zdroje = kategorie a štítky
  • externí info-zdroje
   • autorské texty
   • informační portály 
     
 • komentáře


ČeV - listopad 2020