@@@ novinky |

zahájení autorské spolupráce

 • autor požádá o autorskou registraci s využitím Komentáře v rubrice Kontakty ^nebo e-mailem
 • redaktor vhodným způsobem prověří identitu autora a zpravidla během několika dnů ho zaregistruje,
  prověřování identity je prováděno proto, že ve virtuální expozici jsou publikovány pouze články, 
  podpsané celým konkretním jménem - v případě redaktora zkratkou (ČeV = Vlastimil Čevela),
  tj. články, na rozdíl od komentářů, nelze publikovat pod značkou
 • redaktor má právo registraci i bez udání důvodu odmítnout, pozastavit nebo zrušit,
  autorské texty nejsou honorované - prog-story nabízí pouze možnost "zanechat stopu v prachu dějin ..."


vytvoření a zveřejnění nového článku

 • registrovaný autor má po přihlášení nad přihlašovacím blokem k dispozici nabídky
     Úprava profilu - Nový článek - Moje články (lze upravovat i nový nezveřejněný článek)
 • každý autorský článek je povinně zařazen do kategorie Autorské texty samostatné,
  zařazení provede autor při jeho vytvoření, nebo redaktor při zveřejnění dokončeného článku 
  navštěvnické prohlížení celé kategorie samostatných autorských textů je možné v nabídce
  R - redakce prog-story / autorské texty samostatné ^
 • autor může rovněž pomocí štíků navrhnout zařazení zveřejněného článku do různých souvislostí,
  případně do nějaké jiné kategorie (pak se ale již nezobrazí ve výše zmíněné),
  konečné rozhodnutí v tomto směru učiní redaktor při zvěřejnění článku
  nebo i později v případě změny či doplnění strukury informačních panelů,
  současně se zveřejněním článku vytvoří redaktor jeho vizitku
  v AKTUÁLNÍCH NOVINKÁCH s možností návštěvnických komentářů


jednotný formát autorských textů

 • název článku, u pamětnických textů, začínající rokem, ke kterým se sdělení vztahuje
 • zařazení článku do souvislostí pomocí štítků (včetně příp. štítku se jménem autora)
 • vlastní text článku, který po dohodě s redaktorem může jako přílohy obsahovat i obrázky 
  nebo samostatné PDF texty a podobně (přílohy autor ukládá do interní složky se svým jménem)
 • jméno autora (bez titulů) s datem vytvoření článku (měsíc rok) je uvedeno dole na konci článku
  uvedení jména a data vytvoření autorem je pro redaktora signálem ke zveřejnění 
 • při zveřejnění a dokončení všech potřebných tématických zařazení článku, doplní redaktor pod jméno autora odkaz na vizitku s možností komentářů


ČeV - říjen 2015