Úkolem je zpracovat příklad z běžné praxe formou systematického modelu SM:

 • souvislosti 
 • podrobnosti 
  • v souladu s principy SP a SM je úkolem shrnout a písemně prezentovat vše podstatné, co může ovlivnit dosažení požadovaného cíle, tj. poskytnout studujícím informace, které jim úvodem umožní orientaci v budoucím podrobnějším výkladu   
      
  • protože se jedná o aktivní studující, tak by je úvodní přehled měl též nasměrovat na vhodně vybrané on-line zdroje jak pro samostatné individuální studium, tak pro vlastní programátorské pokusy  
     
 • komentáře
  • jsi v roli pedagoga maturitního ročníku SŠ či prvního ročníku magisterského studia VŠ nebo v roli lektora kurzu pro vzdělávání dospělých a máš za úkol připravit souhrrný podklad pro úvodní lekci k výuce programovacího jazyka Matlab
      
  • musíš předpokládat, že studující o tématu nic nevědí, ale jsou to dospělí lidé s jistou úrovní samostatného myšlení, s aktivním zájmem o získání nabízených znalostí a se znalostí práce s internetem, spolehlivě umí česky, ale jsou schopni s pomocí strejdy Googla číst i v anglických textech
      
  • musíš dodržet závaznou formu SM, tj. členění do 3 obsahově předepsaných kapitol a maximální celkový rozsah přibližně 1 obrazovky
      
  • odkazovat můžeš pouze na otevřené free on-line informační zdroje, protože studující obecně nemají přístup do interního systému VŠ, ani jiného, který je podmíněn registrací
      
  • dle nových pravidel případné dotazy k nejasnostem nebo k upřesnění zadání prosím napiš jako komentáře k tomuto článku a pošli avízo formou SMS

 

ČeV, 23.1.2021