Podklad, který lektor připravil pro studující k úvodní lekci kurzu 

 • souvislosti 
  • xxx
     
 • podrobnosti 
  • yyy
     
 • komentáře
  • zzz


Autor, datum