systematické činnosti zadavatele (Z) a řešitele (Ř):

 • souvislosti
  • v souladu se zásadami tzv. agilní formy vývoje je potřeba zadaný úkol řešit postupně po malých dílčích krocích tak, že v každém z nich se zpětnou vazbou ověřuje výsledek
     
 • podrobnosti 
  • článek se zadáním - vytvoří a publikuje Z
      / pokud je vše jasné, Ř potvrdí zprávou "zadani ok"
      / pokud ne, proběhne postupné vyjasnění
            - Ř napíše ke článku komentář s dotazem 
               a pošle zprávu "dotaz k zadani"
            - Z napíše ke článku komentář s odpovědí
               a pošle zprávu "koment k zadani"
      
  • článek s výsledkem - šablonu publikuje Z a Ř ji postupně aktualizuje 
      / postupně vytvářené pracovní verze 
            - Ř aktualizuje článek
               a pošle zprávu "mam vysledek"
            - Z napíše ke článku komentář s dotazy nebo připomínkami
               a pošle zprávu "koment k vysledku"
      / vyhovující konečná verze
            - Z převezme výsledek
              a pošle zprávu "vysledek ok
     
 • komentáře
  • pravidla jsou sestavena za účelem zlepšení pružnosti vzájemné komunikace (jednotné zprávy SMS) a možnosti zaznamenávat postup vývojové práce na zadaném tématu (komentáře k článkům - při jejich psaní je potřeba být přihlášen)
      
  • pravidla platí už i pro komunikaci kolem tohoto článku, takže příp. vysvětlování se odehraje formou komentářů k němu a příslušné zprávy budou:
         Ř napíše > "pravidla ok" nebo "dotaz k pravidlum" a Z napíše > "koment k pravidlum"

 

ČeV, 23.1.2021