potebné, ale zatím chybějící informace:

  • o vývoji, výrobě a exportu velice úspěšného českolovenského snímače děrné pásky

1802-24