1)
    |  Systematické příklady a přesunutá celá hotová rubrika ...  |

2)
   <|  účel a koncepce námětu
           - ověřit systematické modelování na příkladech, které popisují "svět kolem nás"
           - na jednom místě shromáždit modely s různými tématy

   >|  vstupy do encyklopedie
           - nové, postupně vytvářené modely       
           - po formálních úpravách budou doplněny již dříve pro portál prog-story vytvořené modely

3)
   Příklady: svět kolem nás ... ^

   Systematické modelování - NEW ^

4)

5)

 

ČeV - Modřice, 19. března 2019
verze 1903-09