@@@ novinky
vývoj obsahu prog-story ABC <<< 
<<<  dále

Prohlídkový okruh nabízí formou automaticky tvořených seznamů všechny* články virtuální expozice podle rubrik, které se vzájemně vylučují. 

charakteristika článků v rubrikách:

  1. seznam položek v rejstříku - E - instituce a info zdroje
  2. seznam položek v rejstříku - D - lidé
  3. seznam položek v rejstříku - A+B+C - témata
  4. seznam souvisejících fyzických publikací s příp. popisem a informacemi o jejich dostupnosti
  5. seznam virtuálních exponátů ve formě popisných článků (.e. = z toho externí on-line zdroje)
    nebo vizitek s odkazy na samostatně uložené on-line dostupné dokumenty, tj. texty, obrázky nebo jiná média


Statistika přibližného počtu článků (back-end):

datum     E      D A+B+C fyz-pub vir-exp celkem .e. (člán) (kat) (nab) (štítky) (foto) (koment)
2017/04-06 184 713 250 56 786 2089 44 ~ 2800 177 189 522 160 33
2016/11-18 125 706 245 127 442 1645 - 2414 169 224 438 - 31
2016/09-26 ~170  ~700 ~250 ~130 ~430 ~1680 - x x x x - x
2016/04-12 146 679 76 37 255 ~1193  - x x x x - x
2016/02-13 130 680 30 50 190 ~1080 - x x x x - x

 

*) v seznamech nejsou pouze duplicitní spojovací články pro usnadnění navigace,
   také chybí články zatím nesprávně zařazené nebo pracovní - průběžně je řešeno v občasné revizi

Prohlídkové okruhy ABC <<<

V ABC-pořadí všechny skupiny témat, které jsou podřízené prohlídkovým okruhům (sekcím)

ČeV - listopad 2016

ABC - prohlídkové okruhy ...

předpokládané skupiny témat
   - vybrané programovací jazyky
   - vybrané rodiny historických počítačů
   - vybrané (?) názvy kategorií - ? jak seznamy ???


zkratky, označující původ institucí:

   akce - ČSSR a Československo
   at - Rakousko
   au - Austrálie
   ca - Kanada
   cs - ČSSR a Československo
   cz - Česko
   de - Německo
   es - Španělsko
   fb - facebook (bez udání původu)
   fr  - Francie
   gr - Řecko
   jp - Japonsko
   li - Lichtenštejnsko
   nl - Nizozemsko
   ru - Rusko
   sk - Slovensko
   sv - Švédsko
   uk - Velká Británie
   usa - Sojené státy americké