vývoj obsahu prog-story ABC <<<                             

@@@ |
Hlavní milníky vývojového procesu a redakční práce, včetně oficiálně dohodnutých úkolů a souvisejících akcí.

aktuálně redakčně rozpracované tematické skupiny: