AKTUÁLNÍ NOVINKY

Systém práce v podnikovém VS Tesla 200 Ingstav Brno

vs ingstav 1973   dobový popis "průmyslového zpracování dat" v letech 1971-1973 ve 3-směnném provozu
   VS Ingstav Brno, doplněný současným 2017 srovnávacím komentářem

    ČeV - březen 2017

Russian version of COBOL

cobol1   1974 example: COBOL source program and list of reserved words in Russian

    ČeV - march 2017

Archiv ČeV - výstřižky a publikace

   - velká pracovní rubrika, obsahující fyzické podklady, které využívá redaktor ke své práci na portálu prog-story
   - podklady jsou uloženy ve třech dílčích archivech - výstřižky v šanonech, složky v krabicích a knihy - viz (s)
   - v rámci každého archivu jsou pak uloženy shodně se seznamy (s), tj. v pořadí roků, ke kterým se vztahují

ČeV - březen 2017

Souhrnné historické pohledy

souhrnne historicke pohledy   - doplněna řada příspěvků a nové uspořádání s vyřazením zbytečných mezi-odkazů
        ČeV - březen 2017
   - nová rubrika, obsahující vybrané přehledové informace ...
        ČeV - srpen 2016

Akce Technického muzea v Brně

IMG 0348a   nová souhrnná rubrika ve formě seznamu (s), podávající přehled o všech významných
   akcích TMB, které souvisejí s expozicí Výpočetní technika a portálem prog-story -
   aktuálně od roku 2014

   ČeV - únor 2017

expozice VT - LGP 30

img 6575   - doplnění fyzické expozice VT o FOTO a podrobnější informace formou odkazů
     na on-line informační zdroje
   - v rámci příspěvku Jana M. Honzíka je zmíněna i pamětnická vzpomínka
     na počítač VUT v Brně

    ČeV - únor 2017

Analogové počítače v expozici VT - beseda a rubrika

aimg 7151    v návaznosti na 2. ročník konferencí TM k historii programování a VT byla z iniciativy
    redaktora "prog-story" v TMB uskutečněna beseda jako setkání pamětníků práce
    s analogovými počítači na VAAZ a VUT v Brně - na základě zmíněné besedy pak byla
    zpracována nová rubrika "expozice VT - ANALOGOVÉ POČÍTAČE"

    ČeV - leden 2017

expozice VT - Minsk 22

 img 6576  - doplněny pamětnické vzpomínky na praxi kolem prvních sálových počítačů u nás ...   
        blog SME, autor: Ján Urda 
   - foto a souvislosti k jednomu z prvních významných typů počítačů v Československu,
     rozcestník na info-zdroje, kde jsou mj. on-line v ruštině články přímo z Minska ...
        ČeV - listopad 2016

Vývojové etapy

   - nově vytvořená rubrika, která je pokusem o rámcové rozdělení celé problematiky prog-story na části
   - články s popisy v úvodu jednotlivých etap jsou zatím v nultých pracovních verzích, tj. bez textů - - -
   - na základě dosavadní 2-leté redakční práce bylo zvoleno technologické členění do 7 charakteristických etap
   - etapy jsou samozřejmě rámcové, mohou obsahovat dílčí kapitoly a časově se někde překrývají
   - oproti původně uvažovanému jen časovému hledisku je však takto možno dát dohromady věci, které k sobě patří

ČeV - listopad 2016

Společenské prostředí

   - nově vytvořená rubrika, která by měla charakterizovat "podstatné okolí", ve 2. polovině 20. století u nás
   - taková charakteristika je ale poměrně náročná, takže se v I. etapě omezíme na rozdělovník externích info-zdrojů
   - současně je také už vytvořen příslušný štítek k přiřazování souvisejících exponátů do seznamu (s)

ČeV - listopad 2016