AKTUÁLNÍ NOVINKY

Začátky AIS v TOS Kuřim a Datasaab D21

tos kurim 2013     
Branislav Lacko podrobně popisuje začátky budování automatizovaného informačního systému v TOS Kuřim od roku 1965 a éru počítače Datasaab D21 (1970-1985)

ČeV, srpen 2017

SEA 3900 - PVT Brno

sea 3900 

Josef Brlica vypráví o mimořádném experimentu s francouzským počítačem
v letech 1966 až 1967

ČeV, srpen 2017

Profesor Navrátil a návštěva u firmy Honeywell

Josef Brlica vypráví o pracovní cestě do Anglie v roce 1967 a srovnáná dobové poměry v obou zemích

ČeV, srpen 2017

Systémový přístup - projekt elektrárny/teplárny

turbina oradea  

   Vlastimil Čevela na příkladu projektu a montáže velké parní elektrárny/teplárny popisuje konkretní využití systémového přístupu - tj. úrovně podrobnosti řešení problému, dílčí technologické celky jako "černé skříňky" a vazby mezi nimi i vzhledem k podstatnému okolí ...

ČeV - srpen 2017

Zpracování materiálové evidence na počítači Tesla 200 ...

material 1973  

   on-line přístupný přepis dobového dokumentu (Vlastimil Čevela, 1973), který popisuje v té době již od r. 1971 úspěšně fungující jednu z největších agend podnikového VS Ingstav Brno, vstupem dat tehdy byly decentralizovaně pořizované 8-mi stopé děrné pásky

   ČeV - červenec 2017

Počátky pevnostních výpočtů potrubí na Minsku ...

turbina oradea

  

   Josef Brlica vzpomíná na 60-tá léta min. století, kdy se v První brněnské začínalo s pevnostními výpočty parovodů pro elektrárny a teplárny - toto vzpomínání ilustruje dobová fotografíe z montáže turbiny 55 MW v teplárně Oradea v Rumunsku. Po zvětšení je na ní vpravo vidět mohutná příruba vysokotlaké části, ke které se z parního kotle, vzdáleného asi 50 m, přiváděla dvěma větvemi potrubí o rozměrech 274x40 mm přehřátá pára o tlaku 140 at a teplotě 570 stupňů Celsia.

   Pokud by bylo takové potrubí rovné, za provozní teploty by na pevných koncích vzniklo napětí téměř 15 t/cm2 . Aby k tomu nedošlo, je nutné v něm umístit pevné body a trasu vést tak, aby se při zahřátí mezi nimi mohlo bez problémů roztáhnout. Zmiňované pevnostní výpočty pak kontrolují, zda navržená trasa potřebné podmínky splňuje.

   Dodavatelem technologie III. bloku CET Oradea (tj. především kotle, potrubí i turbiny) byla První brněnská a uvedenou fotografii jsem na montáži pořídil asi v polovině roku 1967. Projekt byl dokončem koncem roku 1964, takže pevnostní výpočty na Minsku 22 musely proběhnout v době, o které kolega Brlica píše. To je zase moje osobní vzpomínání, protože jsem pro ten blok byl hlavním projektantem a pak jsem asi půldruhého roku na stavbě vedl šéfmonáž potrubí a vykonával autorský dozor.

ČeV - červenec 2017

 

Model systému OBEC (pohled občana)

obsah                                                                                                                                                                       ČeV - březen 2015, upr. 07/2017
   - pokus o jeden z možných pohledů na zjednodušený model běžného systému v praxi (Vlastimil Čevela),
     komentáře jsou velice vítány - doplněno diskuzí s Branislave Lackem ...

PROG-STORY zážitky redaktora ČeV

obsah:                                                                                                                                                                                         ČeV - červenec 2017
   nový blog, ve kterém se iniciátor a redaktor portálu Vlastimil Čevela postupně pokusí neformálně zavzpomínat na svoji profesní dráhu i na další podněty či zážitky, které ovlivnily jeho názory, práci a přístup k životu vůbec ...

 

uk - vybrané stránky BBC

rekonstrukce (štítky) a doplnění                                                                                                                                                 ČeV - července 2017
obsah:      
                                                                                                                                          ČeV - srpen 2015
   - vyhledávání na portálu BBC, odkazy na výuku angličtiny
   - Codes that Changed the World - Fortran, Cobol, Basic, Java, ... - audio výklad
   - How do we get computers to do what we want - základy programování pro děti
   - 1675-2008 Timeline - The power of computer code - vybrané milníky z historie programování
   a další ...

Estetika a lidské aspekty programování

ershov  

   Podrobný výtah z přednášky, kterou v roce 1972 v USA přednesl jeden ze světově významných vědců v oblasti informatiky - Andrej Petrovič Jeršov, v návaznosti pak též osobní vizitka s odkazy na odborný profil z US a RU zdrojů - - -

ČeV - duben 2017

Computer Pioneers by J. A. N. Lee

computer pioneers

  

On-line verze knihy s profily významných osobností - IEEE Computer Society Press

ČeV - duben 2017

Staré pověsti programátorské

StPovestiPg  

   ... beletristicky a zasvěceně podaný ucelený pohled na historii programování od Richarada Bébra, jednoho z významných protagonistů ostravských seminářů Programování-TSW ...

ČeV - duben 2017

  

přidání obrázků do rubriky AKTUÁLNÍ NOVINKY

aktualni novinky

  

- informace o novinkách budou nadále doplňovány obrázky s možností zvětšení
     ČeV - březen 2017
-
do trvale zobrazovaného úvodu byly přidány odkazy na vybrané profesní české weby,
  sledující aktuální dění, vč. odkazů na velké světové statistiky
     ČeV - listopad 2016 

Systém práce v podnikovém VS Tesla 200 Ingstav Brno

vs ingstav 1973

  

   ... on-line přepsaný dobový popis "průmyslového zpracování dat" v letech 1971-1973 ve 3-směnném provozu VS Ingstav Brno, doplněný současným 2017 srovnávacím komentářem (Vlastimil Čevela) ...

ČeV - březen 2017

Russian version of COBOL

cobol1   1974 example: COBOL source program and list of reserved words in Russian

    ČeV - march 2017

Archiv ČeV - výstřižky a publikace

   - velká pracovní rubrika, obsahující fyzické podklady, které využívá redaktor ke své práci na portálu prog-story
   - podklady jsou uloženy ve třech dílčích archivech - výstřižky v šanonech, složky v krabicích a knihy - viz (s)
   - v rámci každého archivu jsou pak uloženy shodně se seznamy (s), tj. v pořadí roků, ke kterým se vztahují

ČeV - březen 2017

Souhrnné historické pohledy

souhrnne historicke pohledy   - doplněna řada příspěvků a nové uspořádání s vyřazením zbytečných mezi-odkazů
        ČeV - březen 2017
   - nová rubrika, obsahující vybrané přehledové informace ...
        ČeV - srpen 2016

Akce Technického muzea v Brně

IMG 0348a   nová souhrnná rubrika ve formě seznamu (s), podávající přehled o všech významných
   akcích TMB, které souvisejí s expozicí Výpočetní technika a portálem prog-story -
   aktuálně od roku 2014

   ČeV - únor 2017

expozice VT - LGP 30

img 6575

  

    ... foto z nové expozice VT Technického muzea v Brně, doplněné rozcestníkem, který odkazuje na různé externí informační zdroje a štítkem seznamu souvisejících článků (s) na portále prog-story... 

ČeV - únor 2017

expozice VT - Minsk 22

 img 6576  - doplněny pamětnické vzpomínky na praxi kolem prvních sálových počítačů u nás ...   
        blog SME, autor: Ján Urda 
   - foto a souvislosti k jednomu z prvních významných typů počítačů v Československu,
     rozcestník na info-zdroje, kde jsou mj. on-line v ruštině články přímo z Minska ...
        ČeV - listopad 2016

Vývojové etapy

   - nově vytvořená rubrika, která je pokusem o rámcové rozdělení celé problematiky prog-story na části
   - články s popisy v úvodu jednotlivých etap jsou zatím v nultých pracovních verzích, tj. bez textů - - -
   - na základě dosavadní 2-leté redakční práce bylo zvoleno technologické členění do 7 charakteristických etap
   - etapy jsou samozřejmě rámcové, mohou obsahovat dílčí kapitoly a časově se někde překrývají
   - oproti původně uvažovanému jen časovému hledisku je však takto možno dát dohromady věci, které k sobě patří

ČeV - listopad 2016

Společenské prostředí

   - nově vytvořená rubrika, která by měla charakterizovat "podstatné okolí", ve 2. polovině 20. století u nás
   - taková charakteristika je ale poměrně náročná, takže se v I. etapě omezíme na rozdělovník externích info-zdrojů
   - současně je také už vytvořen příslušný štítek k přiřazování souvisejících exponátů do seznamu (s)

ČeV - listopad 2016

 

Jazyky programování

obsah                                                                                                                                                                                          ČeV - listopad 2016
   - nová interní navigace a článek v ABC lexikonu (slovník témat, 36 položek) pro celou tematickou skupinu
   - články o jednotlivých jazycích s odkazy na souvislosti jsou zatím v pracovních verzích
   - přes odkazy "@" jsou on-line přístupná odpovídající témata a příspěvky ve sbornících 1975-2004 Prog-TSW

 

Historie VT a programování - nová virtuální sbírka TMB

obsah                                                                                                                                                                                                  ČeV - říjen 2016
   - dokumentace konference TMB 2016 - "Historie VT a programování" - on-line sbírka v expozici prog-story
   - jedná se o 2. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

Body of PDP

obsah                                                                                                                                                                                František Larys - říjen 2016
   - 1975-1993 - pamětnická vzpomínka na počítač PDP 11/70 v n.p. ŽDAS

 

Jak jsem potkal počítače

obsah:                                                                                                                                                                               Jan Max Honzík - září 2016
   - text hlavního referátu pro konferenci TM v Brně - v úterý 27. září 2016

 

Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ...

obsah                                                                                                                                                                                Vlastimil Čevela - září 2016
   - text referátu pro konferenci TM v Brně - v úterý 27. září 2016

 

Programátorské manuály a vývojová prostředí

obsah:                                                                                                                                                                                                ČeV - září 2016
   - Free On-line IDEs and Terminals - desítky vývojových prostředí a terminálů
   - Free On-line Tutorials and Courses - naprosto mimořádný didaktický zdroj informací z mnoha různých oborů

 

Muzea, virtuální expozice a webové stránky

obsah:                                                                                                                                                                            ČeV - 11/2015 až 09/2016
   rubrika-rozcestník byla rozsáhle doplněna, takže nyní obsahuje přes 140 informačních vizitek, které odkazují
   na informační zdroje z Česka a dalších 15 zemí (česky, anglicky, slovensky, německy a rusky),
   ty z nich, které nabízejí nejrozsáhlejší, nejlépe přehledný, či jinak virtuálně mimořádně zajímavý obsah,
   jsou v nadpisu označeny třemi hvězdičkami - - -

 

LibreOffice Conference - Brno, Czech Republic 2016

obsah                                                                                                                                                                                                  ČeV - září 2016
   - rozcestník k mezinárodní akci, konané od roku 2011 - obsahuje i texty příspěvků

1970-1985 - Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200

obsah                                                                                                                                                                              Vlastimil Čevela - srpen 2016
   - souhrnné informace o významném úspěšném projektu Tesla 200 s odkazy na související informační zdroje

1991-2011 - Zpravodaj ÚVT MU Brno

obsah:                                                                                                                                                                                              ČeV - srpen 2016
   - vizitka s odkazem na externí portál, obsahující 663 on-line článků od 213 autorů

1968-2008 - Z historie výpočetní techniky na MU Brno

obsah:                                                                                                                                                                                              ČeV - srpen 2016
   - vizitka s externími odkazy na 6 článků s přehledem instalovaných počítačů a pamětnickými vzpomínkami

Historie a vývojové trendy ve VT - Jan Kučera / MU Brno

doplnění:                                                                                                                                          ČeV - srpen 2016
   
- přímé odkazy na seznamy asi 350 on-line studentských prací
   - přímé odkazy na přednášky PV109, virtuální výstavku a na materiály k přednáškám jazyků C a C++
obsah:                                                                                                                                             ČeV - srpen 2015
   - přednášky, vzpomínky pamětníka, stálá výstavka, odkazy
   - kolokviální práce studentů na související témata
   - rozsáhlý a díky kolegovi Kučerovi mimořádně tématicky  bohatý zdroj informací, který zatím nemá obdobu
     (stálo by za úvahu jeho metodu inspirace pro studenty formou kolokviálních prací šířeji zveřejnit a propagovat)

0... 1977 - Řídicí práce a nasazení počítačů

obsah                                                                                                                                                                              Vlastimil Čevela - srpen 2016
   - místo informatiky v lidské činnosti a okruh zpracování a využívání informací v různých etapách vývoje společnosti

1971-1997 - Patologie výpočetních středisek

obsah                                                                                                                                                                              Branislav Lacko - srpen 2016
   - podrobná analýza důvodů, proč po sametové revoluci byla u nás výpočetní střediska zrušena ...

1927-2000 - Děrnoštítkové počítače "za Bati" ...

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - srpen 2016
   - pamětnice podrobně s mnoha foto a statistikou popisuje období 1927 až 2000

1956-2002 - Prehistorie Fakulty inf. technologií VUT Brno

obsah:                                                                                                                                                                                        ČeV - červenec 2016
   - informace o počátcích výuky a vývoje kolem výpočetní techniky na pracovištích, ze kterých v roce 2002 vznikla
     Fakulta informačních technologií (FIT) Vysokého učení technického (VUT)
   - unikátní, široce a odborně pojednané informace od pamětníků dění na jedné z celostátně významných VŠ

 

Slovník témat

obsah:                                                                                                                                                                                           ČeV - červen 2016
   - seznam témat v expozici prog-story s navazujícími články a štítky, připravenými k využití při katalogizaci příspěvků

 

Ada 200 - nová virtuální sbírka TMB

obsah                                                                                                                                                                                              ČeV - duben 2016
   - dokumentace konference TMB 2015 - "Ada 200" - on-line sbírka v expozici prog-story
   - jedná se o 1. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

 

Materiálová evidence v n.p. Ingstav Brno

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - duben 2016
   - stručná charakteristika první verze zpracování materiálové agendy, vytvořené v letech 1970-1971 na Tesle 200
   - šlo o nahrazení dřívějšího centrálního zpracování na DŠ ve strojně početní stanici (viz odkaz Cesta ...) 
   - článek obsahuje odkaz i na popis poslední verze z roku 1989 na EC 2016

 

... případ dvou trubek ...

obsah:                                                                                                                                                                                          ČeV - duben 2016
   - malá případová studie z energetiky, která ilustruje důležitost "hlediska účelu" při systémovém přístupu . . .

 

Případ Raspberry - Malina

obsah:                                                                                                                                                                                           ČeV - duben 2016
   - zkušenosti s novou platformou Linux ubuntu MATE na miniaturním počítači Raspberry Pi 3 - autorský blog
   - tématický rozcestník k základním informacím v češtině a možnosti oficiální distribuce - nová 64-bitová verze 3

 

Systém - modelové příklady

obsah:                                                                                                                                                                                            Čev - březen 2016
   - popisy různých uvažovaných i konkretně realizovaných systémů - ukázka příkladů systémového myšlení

 

 

Kontakty

obsah                                                                                                                                                                                                 ČeV - únor 2016
   - popis možností komunikace s redaktorem virtuální expozice a registrace

 

Programovací vzory

obsah:                                                                                                                                                                                        ČeV - leden 2016
   - vzory elementárních příkladů se zdrojovým kódem ve vybraných programovacích jazycích
   - u příkladů jsou odkazy na kompilátory, které umožňují si program on-line vyzkoušet a upravovat
   - kromě toho jsou u jednotlivých jazyků zařazeny "další příklady" k podrobnějšímu studiu

 

99 Bottles of Beer - programovací vzory

obsah:                                                                                                                                         ČeV - leden 2016
   - odkazy na algoritmus výpisu textu písně v různých programovacích jazycích

 

Python / Výpis obsahu datových souborů ve složce

obsah:                                                                                                                                         ČeV - leden 2016
   - ukázka praktického využití jednoduchého programu v jazyku Python, v kombinaci se skripty CMD Windows

 

1958-2008 - Půlstoletí programovacích jazyků

obsah                                                                                                                                                                                                ČeV - leden 2016
   - zasvěcený souhrnný pohled ...

1956-2006 - Padesát let kolem počítačů

obsah                                                                                                                                                                                        Jan Sokol - leden 2016
   - zasvěcený souhrnný pohled ...

 

Programování a Tvorba SW 1975-2014 ve virtuální expozici

Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2014 do TM v Brně

obsah:                                                                                                                                                                                    ČeV - listopad 2015
   - seznamy všech 1058 příspěvků ve 40 sbornících fyzického sbírkového souboru
   - dalšími připravovanými kroky bude postupná katalogizace příspěvků
   - historie vzniku sbírky od inspirace, přes digitalizaci a darování do Technického muzea v Brně

 

Srovnání instalace IBM a Robotron EC 1040 z NDR v OKD

obsah:                                                                                                                                                                                Karel Metzl - říjen 2015
   - pamětnická vzpomínka na rozdíly ve způsobu instalace "kapitalistických" a "socialistických" počítačů v 70-tých letech

Mechanizace a automatizace zpracování dat v OKD

obsah:                                                                                                                                                                          Karel Metzl - duben/říjen 2015
   - přehled historie od nasazení děrných štítků v roce 1929, přes počítače ICT 1905 a IBM 370 do konce 20. století

The Power of Computer Code - BBC

obsah:                                                                                                                                                                                          Čev - říjen 2015
   - názorná a stručná časová řada vybraných milníků v rozvoji programování a nasazení počítačů od 1679 do 2008 

 

Ničemu nevěřte, ale běžte se podívat ...

obsah:                                                                                                                                                                                                ČeV - říjen 2015
   - moudrá rada od prof. Otakara Maštovského, získaná kolem r. 1960 při studiu strojní fakulty na ČVUT Praha

Nehistoricky o historii

obsah                                                                                                                                                                               Vladimír Vérosta - září 2015
   - netradičně pojatá esej k tématu zaznamenání a uchování historické paměti

 

Hopper Grace Murray - USA

obsah:                                                                                                                                               ČeV - září 2015
   - ... žena, která se významným způsobem zapsala do americké a světové historie programování ve 20. století ...
   - odkazy na články, biografii, videa a další zdroje

Virtualnyj muzej INFORMATIKY - Elena V. Davydova

obsah                                                                                                                                                ČeV - září 2015
   - pro pamětníky i novou generaci se znalostí ruštiny je zde hodně zajímavého čtení
   - pro všechny pak řada velice názorných obrázků i dobových fotografií

 

Exkurze do světa mikrosekund

obsah:                                                                                                                           ČeV - červenec 1973 (září 2015)
   pokus o populární přiblížení principů práce nového počítače Tesla 200 ve VS Ingstav Brno, publikovaný před 42 lety

Historie výpočetní techniky v Československu - Petr Kovář

obsah:                                                                                                                                             ČeV - srpen 2015
   - rozsáhlý portál, s podtitulem "Dějiny matematických strojů 1950-1975"
   - vytvořený v roce 2010 a důsledně doložený odkazy na prameny
   - mimořádně cenný, precizně vytvořený zdroj informací - bohužel pouze pro poměrně krátké období

 

Úvod do sborníku "Metody programování počítačů III. generace" a redakční pamětnická poznámka

obsah:                                                                                                                Vladimír Sláma - 1975 a ČeV - srpen 2015
   - úvodní příspěvek k 1. ročníku akce "Programování a tvorba softwaru", která se dočkala 40 let trvání
   - redakční pamětnická poznámka k němu pak komentuje dobové formy prezentace informací

 

Informace a totalita

obsah:                                                                                                                                         ČeV - červenec 2015
   - pamětnické vzpomínky na konkretní příklady blokování a zkreslování informací
   - odkazy na další příklady postihování lidí za šíření informací - např. v Moravských Budějovicích
   - věrnou ukázkou přístupu komunálních funkcionářů v 60-tých letech k informacím, je odkazovany film "Bílá paní"

 

Systém jako předmět studia

obsah                                                                                                                                                                                             ČeV - březen 2015
   - zjednodušená definice systému jako nástroje k řešení problémů - komentáře jsou vítány ...

 

Jak jsem proti mocné IBM vybojoval Cobol

obsah:                                                                                                                         Karel Metzl - Opava, prosinec 2014
   - pamětnické vpomínky na události v OKD Ostrava v 70-tých letech 20. století

Tak jak je to vlastně s tou historií výpočetní techniky v České (a Slovenské) republice ?

obsah:                                                                                                                       Jaroslav Klečka - Ostrava, říjen 2014
   - pamětnické vzpomínky na studium a začátky programování v 60-tých letech 20. stol na ČVUT Praha
   - poznámky k začátkům programování na Zuse 23 v OKD Ostrava
   - připomenutí seminářů Programování a TSW s úvahou o důležitosti optimalizace všeho kolem programování