Metodické centrum konzervace

Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 - konec registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která se bude konat v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Centrem pro restaurování a památkovou péči a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference bude probíhat v sále Jízdárna Zámeckého návrší ve dnech 19. až 21. září. Z důvodu naplnění kapacity byla registrace na konferenci ukončena, děkujeme za pochopení.

Celý článek

Metodická pomoc - omezení webu

Z technických důvodů je dočasně pozastavena funkce Metodické pomoci na webu Metodického centra konzervace. Pokud máte nějaký problém a potřebujete poradit, pište na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Děkujeme za pochopení

Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy - doplněný program

Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádá dne 23. 5. 2017 seminář, který který je zaměřen na hodnocení původních povrchů historických kovových předmětů v návaznosti na jejich konzervování-restaurování. Seminář proběhne v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, Brno) od 10 do 16 hod.

Celý článek

Malířské dílo jako příběh

Laboratoř ALMA, společné pracoviště AVU v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i., pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Masarykovou univerzitou, Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě 6. mezioborovou konferenci ALMA. Konference se bude konat 31. 5. - 3. 6. 2017 v prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně.

Celý článek

Až na kov!

Katalog ke stejnojmenné výstavě souboru konzervovaných a restaurovaných zbraní a zbroje z hradu Krasna Hôrka, který vyhořel v roce 2012. Konzervace a restaurování předmětů pak probíhalo v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně mezi léty 2013 - 2015.

Technické muzeum v Brně, 2016. ISBN 978-80-87896-38-9.
Cena:
170,- Kč

Celý článek

Strana 1 z 6