Metodické centrum konzervace

Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy

Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádá dne 23. 5. 2017 seminář, který který je zaměřen na hodnocení původních povrchů historických kovových předmětů v návaznosti na jejich konzervování-restaurování. Seminář proběhne v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, Brno) od 10 do 16 hod.

Celý článek

Konference konzervátorů-restaurátorů 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která se bude konat v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Centrem pro restaurování a památkovou péči a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference bude probíhat v sále Jízdárna Zámeckého návrší ve dnech 19. až 21. září. Za organizační tým si Vás již nyní dovolujeme vyzvat ke spolupráci na obsahové náplni konference a časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Celý článek

Až na kov!

Katalog ke stejnojmenné výstavě souboru konzervovaných a restaurovaných zbraní a zbroje z hradu Krasna Hôrka, který vyhořel v roce 2012. Konzervace a restaurování předmětů pak probíhalo v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně mezi léty 2013 - 2015.

Technické muzeum v Brně, 2016. ISBN 978-80-87896-38-9.
Cena:
170,- Kč

Celý článek

Langobardský meč - konzervátorsko-restaurátorský průzkum a zásah

Recenzovaná odborná monografie týkající se materiálového průzkumu a konzervátorsko-restaurátorského zásahu langobardského meče, který byl nalezen pri archeologickém výzkumu u Kyjova. Práce je doplněna o postup výroby repliky meče původními technologiemi, které byly odhaleny na základě metalografického průzkumu čepele.
Technické muzeum v Brně, 2016. ISBN 978-80-87896-36-5.
Cena: 80,- Kč

Celý článek

Kurz preventivní konzervace 2016

Ve dnech 18. - 20. 10. a 15. 11. 2016 se konal další běh kurzu preventivní konzervace, který pořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Kurz byl zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace

Celý článek

Strana 1 z 6