Fórum pro konzervátory - restaurátory

Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) je odborným recenzovaným periodikem, které vydává Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR. FKR vychází jednou ročně při příležitosti konání konference konzervátorů-restaurátorů.  V roce 2011, po devatenácti ročnících sborníků z této konference, vydavatel přistoupil ke změně v názvu a redakční přípravě periodika. FKR vychází v souladu s kritérii pro časopisy zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Příspěvky do recenzované části procházejí recenzním řízením a schválením redakční radou, musejí být zpracovány dle pokynů pro autory. K prohlížení obsahů všech 21. ročníků periodika využijte odkaz Archiv FKR nebo rejstřík příspěvků.

Časopis Fórum pro konzervátory – restaurátory je od roku 2015 zařazen na seznam odborných recenzovaných periodik.

Cílem FKR není pouze předkládat dokumentaci rutinní konzervátorsko-restaurátorské praxe (i když i tyto příspěvky zde mají své místo vzhledem ke snaze zaznamenávat pozoruhodné konzervátorsko-restaurátorské počiny), ale předkládat výsledky nejnovějších trendů v oboru, a tak jej posouvat vpřed.
FKR je určeno konzervátorům-restaurátorům z rozličných typů pracovišť, včetně soukromé sféry, a studentům. Je snahou neopomíjet žádný z materiálů, tématem je také preventivní konzervace a otázky metodologie, teorie a etiky. Příspěvky mívají často interdisciplinární charakter, souvisejícími obory jsou přírodovědné a technické i humanitní vědy, např. historie, archeologie, dějiny umění, muzeologie.
FKR publikuje kromě odborných studií a statí též informační články a nabídky služeb soukromých i státních institucí související s oborem, firemní prezentace, nabídky vzdělávání, seminářů a kurzů, recenze na literaturu a podobně.
FKR se zaměřuje převážně v odborných statích na

  • materiálové a technologické průzkumy
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy
  • nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017

Poslední vydání odborného recenzovaného periodika Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-44-0. Cena: 250,- Kč

Forum for conservators-restorers 2017

Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic, on the occasion of the Conference of Conservators-Restorers. This journal is a successor of former jounal named The Journal of the Conservators-Restorers Conference (ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-44-0).

Ke stažení

Obsah recenzované příspěvky

Obsah ostatní příspěvky

Editorial

 

Kontakt na redakci, objednávky aktuálního FKR i starších ročníků

Mgr. Pavla Stöhrová
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2016

Odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2016. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-32-7. Cena: 230,- Kč

Forum for conservators-restorers 2016

Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic, on the occasion of the Conference of Conservators-Restorers. This journal is a successor of former jounal named The Journal of the Conservators-Restorers Conference (ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-32-7).

Ke stažení

Obsah recenzované příspěvky

Obsah ostatní příspěvky

Editorial

 

Kontakt na redakci, objednávky aktuálního FKR i starších ročníků

Mgr. Pavla Stöhrová
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015

OObálka časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015dborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-89-3. Cena: 230,- Kč

Forum for conservators-restorers 2015

Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic, on the occasion of the Conference of Conservators-Restorers. This journal is a successor of former jounal named The Journal of the Conservators-Restorers Conference (ISSN 1805-0050).

Ke stažení

Obsah a editorial

Errata