Gloria musaealis 2015

Dne 18. května 2016 se konalo ve Smetanově síni Obecního domu v Praze slavnostní předání cen XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Glora Musaealis 2015. Technické muzeum v Brně získalo na návrh čestného výboru zvláštní ocenění za projekt Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka.

Technické muzeum v Brně realizovalo v letech 2013 - 2015  ve spolupráci se Slovenským národním muzeem projekt záchrany muzejní sbírky poškozené požárem na hradě Krásná Hôrka. V rámci projektu byla na pracovišti Metodického centra konzervace ošetřena kolekce militarií a výroba replik nejvzácnějších předmětů z jedinečné sbírky rodu Andrássy. Součástí projektu byly přednášky, workshopy a samostatná výstava k dané problematice včetně možnosti prevence a opatření proti požáru v historických objektech.