Dokumenty

Toto místo je určeno ke stažení dokumentů týkajících se činnosti TMB-MCK. V současné době jsou zde umístěny tři vládní rozhodnutí, podle kterých vláda ČR podpořila projekt Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně. Můžete tu najít také Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR. Také plánujeme zveřejnit recenzovanou bibliografii k oblasti ochrany kulturního dědictví ve vhodném formátu, a další dokumenty související s akcemi pořádanými TMB-MCK.