Metodické centrum konzervace

Zásady čištění kovových předmětů s ohledem na jejich originální povrch - ohlédnutí

Ve dnech 10. – 11. 5 . 2016 proběhl na AVU v Praze odborný seminář Zásady čištění kovových předmětů s ohledem na jejich originální povrch.

Celý článek

Výzdobné techniky kovů II

Odborná kolektivní monografie inspirovaná přednáškami a diskusí na stejnojmenném workshopu dále rozvíjí téma publikace z roku 2014.
Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.
Cena:
60,- Kč

Celý článek

Výstava Až na kov

Výstava s názvem Až na kov dokumentuje práci Metodického centra konzervace na záchraně předmětů ze slovenského hradu Krásna Hôrka, který byl roku 2012 poničen požárem. Způsobená škoda byla vyčíslena na 8 mil. euro. Požárem bylo poničeno 137 kusů zbraní a zbroje, z nichž bylo 77 předmětů konzervováno v Metodickém centru konzervace mezi léty 2013 - 2015.

Celý článek

Digitální mikroskop Keyence VHX-700F

Laboratoř konzervování-restaurování je nově vybavena digitálním mikroskopem Keyence VHX-700F. Motorizovaný stolek ve svislé ose společně s digitálním záznamem nabízí detailní zachycení reliéfů, zdobení nebo struktury materiálu s velkou hloubkou ostrosti a možností sestavení 3D modelu povrchu. Další předností je možnost pracovat s mikroskopem externě bez uchycení ve stojanu, což je vhodné při průzkumu velkých předmětů.

Celý článek

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015

OObálka časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015dborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-89-3. Cena: 230,- Kč

Forum for conservators-restorers 2015

Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic, on the occasion of the Conference of Conservators-Restorers. This journal is a successor of former jounal named The Journal of the Conservators-Restorers Conference (ISSN 1805-0050).

Ke stažení

Obsah a editorial

Errata

Strana 3 z 6