Metodické centrum konzervace

Konference Muzejní prezentace sbírek

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně si Vás dovolují pozvat na konferenci Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy. Konference je zaměřena na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Cílem konference je přiblížit zásady a možnosti instalace sbírkových předmětů a jiných prvků v muzejních výstavách, problematiku muzejní instalace z pohledu preventivní konzervace a nové trendy v oblasti realizací výstav atraktivní pro návštěvníky.

Celý článek

Nové publikace v příruční knihovně MCK

Nové publikace v příruční knihovně MCK – březen 2015Naše příruční knihovna byla v roce 2014 obohacena o šest titulů, které se soustředí na problematiku preventivní konzervace, mikroklimatu ve vztahu k péči o kulturní dědictví, konzervace moderních materiálů, konzervace kovů a deponování sbírkových předmětů.

Celý článek

FKR na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

Časopis Fórum pro konzervátory – restaurátory je od letošního roku (2015) zařazen na seznam odborných recenzovaných časopisů (periodik).

Kolečko první pomoci a záchranných prací

Kolečko první pomoci a záchranných pracíMCK TMB ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítuAMG ČR vydalo aktualizovanou pomůcku pro řešení krizových situací. Tento materiál muzejním pracovníkům poradí, jak postupovat při ochraně sbírkových předmětů během mimořádných událostí a následné sanace.

Celý článek

Novinky z publikační činnosti MCK

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkáchOdborná publikace Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách seznámí zájemce z řad odborné i laické veřejnosti publikace s problematikou určování mincovních falz, způsoby jejich identifikace a ošetření. Pozornost je věnována identifikaci lokálních korozních defektů. Prezentovány jsou konkrétní zkušenosti s ošetřováním a ochranou mincí a medailí v muzejních sbírkách.

 

Více

Strana 4 z 6