Metodické centrum konzervace

Nové publikace v příruční knihovně MCK

Nové publikace v příruční knihovně MCK – březen 2015Naše příruční knihovna byla v roce 2014 obohacena o šest titulů, které se soustředí na problematiku preventivní konzervace, mikroklimatu ve vztahu k péči o kulturní dědictví, konzervace moderních materiálů, konzervace kovů a deponování sbírkových předmětů.

Celý článek

FKR na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

Časopis Fórum pro konzervátory – restaurátory je od letošního roku (2015) zařazen na seznam odborných recenzovaných časopisů (periodik).

Kolečko první pomoci a záchranných prací

Kolečko první pomoci a záchranných pracíMCK TMB ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítuAMG ČR vydalo aktualizovanou pomůcku pro řešení krizových situací. Tento materiál muzejním pracovníkům poradí, jak postupovat při ochraně sbírkových předmětů během mimořádných událostí a následné sanace.

Celý článek

Novinky z publikační činnosti MCK

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkáchOdborná publikace Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách seznámí zájemce z řad odborné i laické veřejnosti publikace s problematikou určování mincovních falz, způsoby jejich identifikace a ošetření. Pozornost je věnována identifikaci lokálních korozních defektů. Prezentovány jsou konkrétní zkušenosti s ošetřováním a ochranou mincí a medailí v muzejních sbírkách.

 

Více

Do vybavení MCK TMB přibyl XRF spektrometr

Mobilní rentgenově fluorescenční spektrometr.Technologická laboratoř MCK je vybavena novým přístrojem – mobilním rentgenově fluorescenčním spektrometrem (XRF) pro kvantitativní analýzu materiálů. Zařízení nevyžaduje odběr vzorků a lze jej použít přímo v terénu (in-situ) v rámci průzkumu předmětů prováděných v depozitářích, expozicích, laboratoři či exteriéru.

Celý článek

Strana 4 z 6